Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Checklist aanvraag Schengenvisum voor bezoek aan familie en/of vrienden

Met deze checklist voor aanvraag van een Schengenvisum (bezoek aan familie en/of vrienden), zorg je ervoor dat je goed voorbereid de procedure kan doorlopen. 

Het aanvragen van een Schengenvisa voor Nederland is een lastige procedure vooral als je dat voor de eerste keer moet doen. Deze checklist is een geheugensteun en zorgt ervoor dat je alle belangrijke documenten vooraf kan verzamelen.

Van ieder document moet de visumaanvrager het origineel en een kopie overhandigen. De documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans (of vertaald worden naar één van deze talen).

Let op: Het paspoort of ander reisdocument van de visumaanvrager moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn. Het paspoort of ander reisdocument moet nog minimaal 2 lege visapagina’s hebben. Het paspoort van de buitenlandse gast of een ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Checklist voor aanvraag Schengenvisum bij bezoek aan familie en/of vrienden

De aanvraag voor een Schengenvisum moet altijd persoonlijk worden ingediend en je moet dan alle hieronder beschreven documenten meenemen:

 • Paspoort: Naast het originele paspoort moet de visumaanvrager ook een kopie inleveren van de houderpagina, eerder verleende visa en een kopie van alle inkomende en uitgaande stempels. Er moeten ook kopieën worden gemaakt van de houderpagina van alle voorgaande paspoorten met bijbehorende visa.
 • Bewijs van legaal verblijf: Bewijs van legaal verblijf in het land van aanvraag. Bijvoorbeeld een paspoort, een visum of een verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na vertrek uit Schengengebied.
 • Pasfoto: Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet een duidelijke gelijkenis vertonen.
 • Bewijs van reizen: Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op naam van de visumaanvrager, niet een ticket). Let op: maak alleen een (vlucht)reservering die geannuleerd kan worden.
 • Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking: Dit document moet worden ondertekend door de persoon in Nederland die de visumaanvrager uitnodigt. De handtekening van de garantsteller en/of logiesverstrekker moet worden gelegaliseerd bij de Nederlandse gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Indien de familie of vrienden van de visumaanvrager geen particuliere logies verstrekken, dan moet de visumaanvrager documenten tonen waaruit blijkt dat hij/zij hen bezoekt. Als dat van toepassing is, bijvoorbeeld een bewijs waaruit de relatie blijkt met degene die wordt bezocht. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Bewijs van voldoende inkomen garantsteller: Bij garantstelling moeten er bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt dat de garantsteller voldoende inkomen heeft, zoals een kopie van zijn arbeidscontract, de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van uw logiesverstrekker en drie meest recente bankafschriften of salarisstroken.
 • Bewijs van terugkeer naar het land van herkomst: Documenten waaruit blijkt dat de visumaanvrager na de reis weer teruggaat naar het land van herkomst. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Een verklaring van de werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat de visumaanvrager werk heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat er een opleiding wordt gevolgd in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat er kinderen zijn die in in land van herkomst naar school gaan.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager een woning of ander onroerend goed heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager zorg draagt voor personen in het land van herkomst.
 • Bewijs van medische reisverzekering: Er moet een geldige reisverzekering op naam van de visumaanvrager (de verzekeringsnemer mag de persoon zijn die de vreemdeling uitnodigt) worden afgesloten. De verzekering moet geldig zijn in het gehele Schengengebied en tijdens de periode van verblijf. Bij medische kosten moet er minstens 30.000 euro worden vergoed. De verzekering dient medische kosten te dekken, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring (ook in het geval van overlijden).
 • Betaling: Betaling van het visumbedrag op het moment van aanvraag. De leges voor de visumaanvraag moet worden voldaan in lokale valuta. Mogelijk komt er ook een bedrag bij voor de dienstverlening van de door de ambassade aangewezen servicebureau, zoals VFS Global.

Belangrijke aandachtspunten bij een visumaanvraag voor Schengen

Houd ook rekening met het volgende:

 • Een visumaanvraag voor Nederland kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen voor aanvang van de beoogde reisdatum worden ingediend. Start met de aanvraag minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.
 • De wettelijke beslistermijn voor een Schengenvisum is maximaal 15 dagen. De wettelijke beslistermijn begint op de dag dat de visumaanvraag is ingeleverd en betaald. Indien er meer onderzoek nodig is kan de beslistermijn tot maximaal 30 dagen worden verlengd.
 • Gedurende het visumaanvraagproces zal de aanvrager zijn of haar paspoort niet in het bezit hebben.
 • Een aanvraag zonder de complete set documenten genoemd in bovenvermelde checklist, kan leiden tot een afwijzing van een visumaanvraag.
 • De bevoegde autoriteiten kunnen altijd om aanvullende ondersteunende documenten vragen.
 • In geval van een afwijzing wordt het betaalde visumbedrag niet vergoed.

Medische reisverzekering voor een visum

De Travel Risk Insurance is de ideale internationale medische reisverzekering voor buitenlanders die voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum en wordt wereldwijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade. Deze verzekering kan je al afsluiten voor € 2,- per dag of als iemand van buiten Europa komt voor € 3,- per dag. De verzekering kan alleen worden afgesloten voor personen onder de 70 jaar.

Voordelen van de Travel Risk Insurance

Met de Travel Risk Insurance van Allianz Assistance regel je in één keer de verplichte medische reisverzekering voor de visumaanvraag op een goede manier, want wij bieden je concreet de volgende voordelen:

Allianz reisverzekering Schengenvisum
Voordelen van de Travel Risk Insurance voor een Schengenvisum
√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√ Wordt altijd geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√ Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√ Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√ Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat wenst.
√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Wat is er gedekt op de Travel Risk Insurance?

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor buitenlanders. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Let op!: Je meereizende bagage van je buitenlandse gast is op deze verzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. Kosten die te maken hebben met bestaande ziektes en gebreken worden niet vergoedt.

Dit moet je weten!

Wij hebben de belangrijkste feiten over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengen, nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Assistance voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekering.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking voor medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval is verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Waar is de verzekering geldig?

 • Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
 • Staat op het polisblad wereld? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land van herkomst van de verzekerde. Verzeker je bijzondere sporten mee? Dan geldt dat alleen voor Europa ook al staat er ‘Wereld’ op jouw polisblad.

Vragen?

Heb je een vraag over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Travel Risk Insurance) of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 – 12.00 uur) of stuur een email: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.