Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 09.00 -12.00 uur op werkdagen

Schengenvisum verzekering voor buitenlanders v.a. €2,- per dag


Schengenvisum verzekering voor buitenlanders

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Een Schengenvisum verzekering voor buitenlanders regel je hier snel en voordelig. Wij bieden jou de uitgebreide Travel Risk Insurance van Allianz Assistance, die voldoet aan alle eisen voor het verkrijgen van een visum en deze polis wordt altijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade. 

De Travel Risk Insurance kan je afsluiten voor jouw buitenlandse gast en naar hem of haar e-mailen. Komt de persoon uit Europa (inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Rusland, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee) dan betaal je € 2,- per dag per persoon. Buiten de genoemde landen betaal je € 3,- per dag.

Garantie: Wordt het visum voor de buitenlandse gast afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug en hoef je niets te betalen. Ook voor aanpassingen, zoals een andere ingangsdatum, zijn bij ons kosteloos. 

Schengenvisum verzekering voor buitenlanders

Een Travel Risk Insurance kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tot 69 jaar en voor maximaal 90 dagen aangesloten. Deze speciale reisverzekering is onder andere geschikt voor:

 • Buitenlanders die naar Nederland of Europa komen.
 • De aanvraag van een Schengenvisum voor kort verblijf.

Let op: Deze verzekering kan alleen worden afgesloten voor dat men vertrekt uit het land van herkomst. Wanneer jouw gast al op reis is of aangekomen in Nederland dan kan je deze reisverzekering niet meer afsluiten.

Geschikt voor het aanvragen van een visum

De Travel Risk Insurance voldoet ruimschoots aan alle eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De eisen waar een medische reisverzekering aan moet voldoen zijn:

 • De geldigheid van de medische reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De verzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De verzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten (kosten voor het terugbrengen naar het land van herkomst) en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De Travel Risk Insurance van Allianz Assistance wordt wereldwijd door alle ambassades geaccepteerd als medische reisverzekering voor visumplichtige buitenlanders. Jij mag deze verzekering afsluiten voor je buitenlandse gast en de polis naar de visumaanvrager e-mailen zodat hij of zij deze kan meenemen naar de Nederlandse ambassade voor het aanvragen van een Schengenvisum.

Travel Risk Insurance

De ‘Travel Risk Insurance’ is een medische reisverzekering voor buitenlanders en kent een uitgebalanceerde dekking zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

Ook reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen maar ook schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde en ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud.

Let op!: De meereizende bagage is op deze reisverzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. 

Premie-overzicht Travel Risk Insurance

Hieronder zie je de premies voor de Travel Risk Insurance. Je wordt altijd geaccepteerd, ongeacht je leeftijd of je gezondheid (tot 70 jaar). Je hoeft geen gezondheidsverklaring in te vullen.

Annuleringsverzekering 5% v.d. reissom (excl. assurantiebelasting) mits reis in Nederland is geboekt
Reisverzekering Europadekking €  2,-  per persoon per dag
Reisverzekering Werelddekking €  3,-  per persoon per dag
Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten €  1,15  per persoon per dag
Minimum premie Reisverzekering €  11,50
Kosten per verzekeringsbewijs €  4,50

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie. De dekking voor medische kosten gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval is verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Meer informatie over een Schengenvisum

Wanneer een visumplichtige buitenlander naar Europa wil reizen moet hij of zij eerst een visum aanvragen. Dat moet hij doen bij de ambassade in het land waar hij het langst zal verblijven.

Het voordeel van een Visum Kort Verblijf (Schengenvisum) is dat je deze maar één keer aan hoeft te vragen en daarmee door heel Europa kan reizen (Schengengebied). Voor het aanvragen van een visum voor Europa moet de buitenlandse gast ook een medische reisverzekering met dekking voor repatriëring afsluiten. Dat kan snel en voordelig op onze website.

Toeristen met een nationaliteit die voorkomt op de lijst van visumplichtige landen moeten een visum aanvragen voor een kort verblijf (korter dan 90 dagen) als ze naar Nederland willen reizen. Dit visum heet een Schengenvisum, Visum Kort Verblijf, C-visum of toeristenvisum. Het visum is geldig voor alle landen die deel uitmaken van het Schengengebied. De toerist kan dan vrij reizen in een groot deel van Europa.

Gemeenschappelijk visumbeleid: Visumcode

De landen die deel uit maken van Schengen hebben een gemeenschappelijk visumbeleid, ook wel Visumcode genoemd. Deze Visumcode is op 5 april 2010 in werking getreden. Hierdoor kunnen burgers van niet-Schengenlanden met één visum door alle Schengenlanden reizen. Dat visum is negentig dagen geldig. Met Rusland, Oekraïne, Georgië en Kaapverdië zijn regelingen getroffen over een versoepeling van de visumplicht met Schengenlanden. De voor een visum benodigde persoonsgegevens, inclusief biometrische gegevens, worden opgeslagen in het Visum Informatiesysteem (VIS).

Paspoort eisen voor niet EU-reizigers

Vanaf juli 2013 zijn de eisen voor paspoorten van reizigers uit niet-EU-landen aangepast: het paspoort van deze reizigers moet voortaan nog minimaal drie maanden geldig zijn na vertrek uit de EU en het reisdocument mag maximaal tien jaar oud zijn.

Reizen door Europa met een Schengenvisum

Met een Schengenvisum kan een buitenlander vrij door een groot deel van Europa reizen. Dat geldt voor alle EU landen die zijn aangesloten bij het Schengenverdrag, de zogenaamde Schengenlanden en vier andere Europese landen. Schengenlanden hebben namelijk gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid. Binnen het Schengengebied is er geen grenscontrole voor personen. Er zijn 26 Schengenlanden: 22 lidstaten van de Europese Unie (EU) en 4 landen die niet tot de EU behoren. De volgende landen vallen onder het Schengenverdrag en zijn deel van het Schengengrondgebied: België, Malta, Denemarken,  Nederland, Duitsland, Noorwegen, Estland, Oostenrijk, Finland, Polen, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Letland, Tsjechië, Liechtenstein, IJsland, Litouwen, Zweden, Luxemburg, Zwitserland.

In deze lijst zie je ook vier niet-EU-landen die vallen onder de Schengenbepalingen. Dit zijn IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Dat betekent dat er voor die landen apart een visum moet worden aangevraagd. Cyprus, Roemenië, Bulgarije en Kroatië maken nog geen deel uit van het Schengengebied.

Aanvragen Schengenvisum

Als Nederland het hoofddoel is van de reis, kunnen buitenlanders een visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat. Als iemand door meerdere landen in Europa reist, zonder duidelijk hoofddoel, moet hij het visum aanvragen bij het eerste Schengenland dat hij bezoekt.

Bij het aanvragen van een gemeenschappelijk visum voor het Schengengebied bestaan er verschillende types en mogelijkheden:

 • Type A: alleen toegang voor overstappen via internationale transitzone van luchthaven.
 • Type B: toegang tot het land voor zeer beperkte duur, met als doel verder doorreizen.
 • Type C: toegang voor maximaal 90 dagen per 6 maanden (Schengen- of toeristenvisum).
 • Type D: 6 maanden geldig, bestemd voor registratie middels Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV).

Een Schengenvisum geeft op papier toegang tot de hele Schengengebied. Maar er zijn beperkingen:

 • Je moet een ticket hebben naar het land waarvoor je visum in eerste instantie bedoeld is. Dus niet: tegen de ambassade zeggen dat je naar Antwerpen gaat en dan naar Amsterdam reizen.
 • Bij het reizen naar een ‘derde land’, moet je kunnen aantonen dat je daar minder tijd wilt doorbrengen dan op je ‘hoofdbestemming’.
 • Een Schengenvisum biedt geen toegangsgarantie tot een bepaald land. De autoriteiten kunnen er van afwijken en alsnog de toegang weigeren. Zo kan het gebeuren dat je bij aankomst op Schiphol alsnog beoordeelt gaat worden of aan alle eisen is voldaan. Daarom dient je gast alle relevante documenten ook mee te nemen op reis.
 • De autoriteiten kunnen streng zijn over het reisdoel. Als je voor je niet-Europese partner een langer verblijf wilt aanvragen, kan dit officieel niet als je partner al een Schengenvisum heeft.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website  afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De  Travel Risk Insurance van Allianz Assistance voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De digitale polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag (op werkdagen). Je ontvangt ook de polisvoorwaarden. Je kan dan de polis doorsturen naar de visumaanvrager.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden. Er is geen dekking in het land van herkomst.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Heb je een vraag over de Travel Risk Insurance of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: telefoon 0031 (0)55-5400408 (09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een email: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.