Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 09.00 -12.00 uur op werkdagen

Reis van de Filipijnen naar Nederland: Schengenvisum en medische reisverzekering

Allianz Direct je reisverzekering

Komt er een gast, bijvoorbeeld familie of een partner uit de Filipijnen en wil je een Schengenvisum voor Nederland aanvragen? Lees dan de onderstaande informatie.

Je leest hier ook hoe je eenvoudig een medische reisverzekering voor een Schengenvisum kan afsluiten, die voldoet aan alle eisen die de ambassade stelt.

Schengenvisa voor Nederland aanvragen?

Je vraagt een Schengenvisum aan door een visumaanvraagformulier volledig in te vullen. Voor de inname van een visumaanvraag en bijbehorende documenten maakt de Nederlandse ambassade in Manila gebruik van een externe dienstverlener, VFS Global. De gegevens VFS Global Manila:

Nederlands visumaanvraagcentrum – VFS Global

 • Mezzaine Floor, Ecoplaza Bldg.
 • Don Chino Roces Ave Ext.
 • Makati, Metro Manila, Filippijnen
 • Telefoon:   + 63 2 528-2503 (maandag – vrijdag van 07:00 – 16:00 uur)
 • E-mail: info.nlph@vfshelpline.com (maandag – vrijdag)

Bezoek de website van VFS Global voor de visumvereisten en om een ​​afspraak te maken .

Gegevens Nederlandse Ambassade in Manila

 • Ambassadeur:  Saskia de Lang
 • Adres:  26ste verdieping BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, Makati City , Metro Manila
 • Telefoon: +6327866666 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Fax: +6327866600
 • E-mail: man@minbuza.nl
 • Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.00 – 17.30 uur. Vrijdag: 8.00 – 14.00 uur. Bekijk ook de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Contactgegevens consulaire afdeling

 • Openingstijden: Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 12.00 en 12.30 – 16.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 13.00 uur.
 • Stel je consulaire vragen via het contactformulier.
 • Schengenvisa voor Nederland, Letland, Polen en de Caribische gebiedsdelen: Maak een afspraak via VFS Global of het online afsprakensysteem van de ambassade.

Let op er is een tijdsverschil met Nederland: Zomertijd: + 6 uur / Wintertijd: + 7 uur

Pasfoto vereisten voor visumaanvraag

Er gelden strenge richtlijnen voor de vereisten waaraan de pasfoto moet voldoen. Bij je aanvraag moet je twee pasfoto’s aanleveren. De achtergrond van de pasfoto moet zo licht mogelijk zijn, bijvoorbeeld lichtgrijs of wit, waarbij de voorkeur uitgaat naar een witte achtergrond. Verder dient een pasfoto aan onderstaande eisen te voldoen:

 • de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • 35-40mm breedte;
 • close up van je hoofd en schouders, op een wijze dat jouw hoofd 70-80% van de foto uitmaakt;
 • scherp en duidelijk afgebeeld;
 • van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken.

Het standaard formaat pasfoto in de Filipijnen wijkt af van deze vereisten. Je zult hier dan ook specifiek melding van moeten maken bij de fotograaf die de pasfoto maakt.

Wat heb je nodig voor de aanvraag van een Schengenvisum?

Filipijnen die naar Nederland willen reizen moeten voor de visumaanvraag de volgende stappen nemen:

 • Je moet een Filipijns paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina’s. Jouw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop je het Schengengebied wilt verlaten.
 • Je levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op je reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Je levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • Je laat jouw vingerafdrukken afnemen. Dit doe je wanneer je de aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
 • Je betaalt leges, dat zijn de kosten voor een visumaanvraag. Als je naar een externe dienstverlener gaat, zoals VFS Global betaalt je daarvoor ook een vergoeding.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van je aanvraag.

 • Bewijs van reizen naar Nederland en terug naar de Filipijnen: Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op naam van de visumaanvrager, niet een ticket). Let op: maak alleen een (vlucht)reservering die geannuleerd kan worden.
 • Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking: Dit document moet worden ondertekend door de persoon in Nederland die de visumaanvrager uitnodigt. De handtekening van de garantsteller en/of logiesverstrekker moet worden gelegaliseerd bij de Nederlandse gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Indien de familie of vrienden van de visumaanvrager geen particuliere logies verstrekken, dan moet de visumaanvrager documenten tonen waaruit blijkt dat hij/zij hen bezoekt. Als dat van toepassing is, bijvoorbeeld een bewijs waaruit de relatie blijkt met degene die wordt bezocht. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Bewijs van voldoende inkomen garantsteller: Bij garantstelling moeten er bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt dat de garantsteller voldoende inkomen heeft, zoals een kopie van zijn arbeidscontract, de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van jouw logiesverstrekker en drie meest recente bankafschriften of salarisstroken.
 • Bewijs van terugkeer naar de Filipijnen: Documenten waaruit blijkt dat de visumaanvrager na de reis weer teruggaat naar de Filipijnen. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Een verklaring van de werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat de visumaanvrager werk heeft in de Filipijnen.
  • Een document waaruit blijkt dat er een opleiding wordt gevolgd in de Filipijnen.
  • Een document waaruit blijkt dat er kinderen zijn die in de Filipijnen naar school gaan.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager een woning of ander onroerend goed heeft in de Filipijnen.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager zorg draagt voor personen in de Filipijnen.
 • Bewijs van medische reisverzekering: De verzekering moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf. Medische kosten moeten gedekt zijn voor minimaal € 30.000,- en dekking bieden voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en spoedbehandeling in een ziekenhuis.

Bewaar een kopie van al je documenten

Een visum geeft je niet automatisch het recht om het Schengen-gebied binnen te gaan. Zorg ervoor dat je tijdens de reis van de Filipijnen naar Nederland een kopie bij je hebt de documenten die je hebt ingediend bij je visumaanvraag, want migratiefunctionarissen ( de Koninklijke Marechaussee) op Schiphol kunnen je vragen om deze informatie te verstrekken naast je paspoort, visum en medische reisverzekering.

Verplichte reisverzekering voor een Schengenvisum

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Komt er familie of een partner uit de Filipijnen naar Nederland? Of vraag je een Schengenvisum aan? Je kunt hier eenvoudig zelf de premie berekenen en een reisverzekering afsluiten voor een visum. Wij bieden je de Travel Risk Insurance van Allianz Assistance.

Let op: mocht een visum worden afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de premie terug of er wordt niet geïncasseerd.

Voordelen van de Travel Risk Insurance

Met de Travel Risk Insurance van Allianz Assistance regel je in één keer de verplichte medische reisverzekering voor de visumaanvraag op een goede manier, want wij bieden je concreet de volgende voordelen:

Allianz reisverzekering Schengenvisum
Voordelen van de Travel Risk Insurance voor een Schengenvisum
√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√ Wordt altijd geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√ Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√ Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√ Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat wenst.
√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance van Allianz Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor personen uit de Filipijnen. De verzekering voldoet aan alle eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring.
 • Medische kosten: tot € 30.000,-
 • Bijzondere sporten en wintersport (tegen premietoeslag en alleen Europa).
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa).
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa).
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator).

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering voor personen uit de Filipijnen voor slechts € 3,00 per dag.

Let op: De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Meest gestelde vragen over een visumreisverzekering

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast. Wij verzenden de polis tevens per post.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn Filipijnse vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vragen?

Heb je andere vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum voor personen uit de Filipijnen of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 – 12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.