Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Garant staan voor buitenlandse bezoek aan Nederland voor een Schengenvisum


Schengenvisum verzekering Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Jij kan financieel garant staan voor iemand die voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) naar Nederland komt met een toeristenvisum (Schengenvisum). Een garantstelling is nodig als de buitenlandse gast zelf onvoldoende inkomen heeft.

Een garantstelling is niet nodig als de buitenlander wel voldoende inkomen heeft. De buitenlandse toerist moet dan kunnen aantonen dat hij/zij minimaal 34 euro per dag te besteden heeft (per persoon), voor alle dagen hij in Nederland verblijft.

Garant staan voor buitenlandse bezoek aan Nederland

Er zijn een aantal voorwaarden om garant te kunnen staan:

 • Jouw inkomen is ten minste gelijk aan het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • Voor echtparen geldt een gezamenlijk inkomen van ten minste het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • Je moet een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking invullen en deze laten legaliseren bij je gemeente.
 • Voor garantstelling hoeft er geen speciale relatie te zijn met de buitenlandse gast. Heb je zelf onvoldoende inkomen, dan kan ook een familielid, vriend of kennis garant staan.

Waarvoor sta je garant?

Het garant staan voor een buitenlander die Nederland of andere Schengenlanden bezoekt heeft consequenties. De belangrijkste zijn:

 • Je verklaart garant te staan voor de betaling van de kosten van het verblijf, de medische verzorging en de repatriëring van de buitenlander.
 • De garantstelling geldt voor een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt, te rekenen vanaf de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied, tot een maximum van € 10.000 per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen.
 • De garantstelling eindigt als op afdoende wijze kan worden aangetoond dat de buitenlander de Schengenruimte heeft verlaten (te denken aan een uitreisstempel aangebracht door een Schengenstaat of inreisstempel aangebracht door een met de grenscontrole belaste overheid in het land van herkomst).

Medische reisverzekering van groot belang bij garantstelling

Een belangrijke voorwaarde voor buitenlandse toeristen, om een Schengenvisum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet men kunnen aantonen dat er een reisverzekering is afgesloten. Voor deze reisverzekering, gelden de volgende voorwaarden:

 • De geldigheid van deze reisverzekering moet gelijk zijn aan de visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet de kosten van repatriëring dekken.
 • De reisverzekering moet medische kosten voor minimaal € 30.000,- dekken.

Ter (financiële) bescherming van de garantsteller is een medische reisverzekering belangrijk. Door de garantstelling loop jij immers financieel risico. De reisverzekering is daardoor misschien wel belangrijker voor jezelf, dan voor je buitenlandse gast. Het is wellicht mogelijk dat je jouw buitenlandse gast een reisverzekering afsluit in het land van herkomst. Wij raden dit af om een aantal belangrijke redenen. Wanneer je in Nederland een reisverzekering voor buitenlanders afsluit, val je onder het Nederlandse recht en kun je verhaal halen bij een Nederlandse verzekeraar. Dat wordt een stuk lastiger als de verzekeraar in een ver exotisch land is gevestigd. Het komt vaak voor dat een buitenlandse verzekeraar geen thuis geeft bij een hoge ziekenhuisrekening. De kans dat jij dan alsnog schadeloos gesteld wordt is klein omdat je dan moet gaan procederen met een verzekeraar in het buitenland wat hoge kosten met zich meebrengt.

Medische reisverzekering voor visumaanvraag: Travel Risk Insurance

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze per post of per e-mail naar de visumaanvrager.

De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag. Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengenvoorwaarden, is de Travel Risk Insurance van Allianz Assistance, deze heb je al vanaf € 2,- of € 3,- per dag. Deze verzekering wordt geaccepteerd op alle Nederlandse ambassades en consulaten. Meer informatie of afsluiten: Travel Risk Insurance »

Voordelen Travel Risk Insurance, medische reisverzekering voor een Schengenvisum:
√  Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√  Deze verzekering biedt financiële zekerheid voor de garantsteller.
√  Wordt geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√  Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√  Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√  Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat vraagt.

Formulier garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Dit formulier heb je nodig voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie je logies wenst te verstrekken. Daarnaast heb je dit formulier nodig in geval dat jij je voor een visumplichtige vreemdeling garant wilt stellen. Geef op het formulier bij punt 3. ‘Verklaring’ duidelijk aan wat in jouw geval van toepassing is: garantstelling, logiesverstrekking of beide. Je moet met het door jou ingevulde formulier naar de gemeente voor legalisatie van je handtekening. Let op! In geval sprake is van een garantstelling dient ook de handtekening van je partner bij de gemeente te worden gelegaliseerd. Aan het legaliseren van je handtekening door de gemeente zijn kosten verbonden.

Wanneer je het formulier gebruikt voor de komst van een persoon die niet visumplichtig is, dan hoef je niet naar de gemeente voor legalisatie.

Hoe kan je garant staan?

Garant staan kan door een aantal stappen:

 1. Je vult het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking in. Als je voor meerdere personen garant wilt staan, moet u het formulier ook meerdere keren invullen. Bij verschillende gemeenten is dit online mogelijk. Let op: formulier en website vermelden dat dit voor visumplichtige bezoekers is bedoeld. Ook visumvrije bezoekers kunnen hier gebruik van maken.
 2. Laat je handtekening op het formulier bij jouw gemeente legaliseren. De garantstelling is 3 maanden geldig.
 3. Stuur het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking en andere documenten naar de buitenlandse gast.
 4. De buitenlandse bezoekers kan het gelegaliseerde formulier gebruiken, samen met  andere documenten, om bij de Nederlandse ambassade (of consulaat) in het buitenland een visum aanvragen. Heeft jouw bezoeker geen visum nodig? Dan moet hij/zij de documenten meenemen om tijdens de grenscontrole te laten zien.

Aanvullende documenten garantstelling

Naast het formulier moet je ook de volgende documenten verzamelen. Deze stuur je op naar je buitenlandse bezoeker.

Garantstelling en in loondienst:

 • Een kopie van je arbeidscontract (dit moet nog minstens 12 maanden doorlopen vanaf het moment van de visumaanvraag).
 • Een kopie van je laatste 3 loonstrookjes.

Garantstelling en ondernemer:

 • Een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Je meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting.
 • Een recente winst- en verliesrekening, waaruit je nettowinst blijkt.

Heb je nog vragen over de garantstelling? Neem dan contact op met de IND.

Vragen?

Heb je een vraag over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Travel Risk Insurance) of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 – 12.00 uur) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.