Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Financieel garant staan bij visum voor Nederland Wat betekent dat?


Schengen verzekering visum Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Jij kan, mits je voldoende inkomen hebt, financieel garant staan voor een buitenlander die naar Nederland komt en daarvoor een visum aanvraagt. Dat is alleen nodig als de buitenlandse gast zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt.

Financieel garant staan is nodig als de buitenlander zelf minder dan €55,- per dag heeft te besteden. Dat moet worden aangetoond met bankafschriften, reischeques of contant geld. Stel iemand komt voor 60 dagen naar Nederland dan moet de visumplichtige buitenlander kunnen aantonen dat hij of zij tijdens het verblijf over €3300,- kan beschikken.

Medische reisverzekering verplicht

Jij kan hier voor je gast ook een medische reisverzekering van Allianz Assistance afsluiten. Deze verzekering beschermd jou als garantsteller tegen mogelijke hoge (medische) kosten van je gast.

Je kan de verzekering hier aanvragen. Jij bent dan de verzekeringnemer en je gast is verzekerde. Deze reisverzekering heb je al vanaf €2,- per persoon per dag (afhankelijk waar de verzekerde vandaan komt). Je gast is dan in Nederland, Europa en eventueel wereldwijd uitstekend verzekerd. De reisverzekering kan worden gebruikt voor de aanvraag van een Schengenvisum, voldoet aan alle eisen en wordt geaccepteerd op de ambassade.

Let op: Een medische reisverzekering met dekking voor medische kosten en repatriëring is verplicht bij een visumaanvraag! Zonder deze reisverzekering zal je gast geen visum krijgen.

Travel Risk Insurance: medische reisverzekering voor buitenlanders en aanvraag Schengenvisum

Heb je een medische reisverzekering nodig voor jouw partner, familie of vriend uit een visumplichtig land? Dan is de Travel Risk Insurance van Allianz Assistance een uitstekende keuze. Deze reisverzekering is speciaal bedoeld voor buitenlandse gasten die naar Nederland komen. Komt jouw gast van buiten het Schengengebied en is hij of zij visumplichtig? Dan is een medische reisverzekering voor een bezoek aan Nederland zelfs verplicht bij de aanvraag van een Schengenvisum. Jouw gast moet dan op de ambassade of consulaat de polis van deze verzekering tonen.

Allianz reisverzekering Schengenvisum
Voordelen van de Travel Risk Insurance voor een Schengenvisum
√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√ Wordt altijd geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√ Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√ Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√ Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat wenst.
√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Reisverzekering voor een bezoek aan Nederland

De Travel Risk Insurance van Allianz Assistance is een medische verzekering die de kosten vergoedt van onder meer: huisarts, medicijnen, ambulance en ziekenhuiskosten in Nederland en andere Schengenlanden tot € 30.000,- Maar ook de kosten voor repatriëring. Dat is het terugbrengen van je buitenlandse gast naar het land van herkomst bij ziekte of overlijden. Deze verzekering is alleen geschikt voor onverwachte (medische) situaties bij een verblijf in Nederland. Bestaande kwalen en gebreken vallen niet onder de dekking.

Voldoet aan alle voorwaarden voor een Schengenvisum

Moet jouw buitenlandse bezoek een Schengenvisum aanvragen? Dan is hij of zij verplicht om bij de visumaanvraag de polis van een medische reisverzekering te overleggen.

De Travel Risk Insurance voldoet aan alle verzekeringseisen voor een Visum Kort Verblijf Nederland (ook wel toeristenvisum of Schengenvisum genoemd). Dit zijn de eisen:

 • Dekking voor spoedeisende medische hulp en repatriëring.
 • De dekking voor geneeskundige kosten moet minimaal €30.000,– bedragen.
 • Geldig voor alle Schengen lidstaten.
 • Moet dekking bieden voor de gehele duur van het verblijf.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Premie reisverzekering voor Schengenvisum

Travel Risk Insurance

Premies Travel Risk Insurance
Europadekking € 2,- per persoon per dag
Werelddekking € 3,- per persoon per dag
Wintersport/bijzondere sporten€ 1,15 per persoon per dag
Annuleringsverzekering 5% van de reissom (reis moet in Nederland geboekt zijn)
Minimum premie € 11,50
Kosten per verzekeringsbewijs € 4,50

Let op: de Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Wat is er gedekt op de Travel Risk Insurance?

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor buitenlanders. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Let op!: Je meereizende bagage van je buitenlandse gast is op deze verzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. Kosten die te maken hebben met bestaande ziektes en gebreken worden niet vergoed.

Dit moet je weten!

Wij hebben de belangrijkste feiten over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengen, nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Assistance voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekering.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Garantstelling wat is dat?

Wanneer je iemand uitnodigt uit het buitenland, bijvoorbeeld een buitenlandse partner, en deze persoon is visumplichtig, dan kun jij je garant stellen voor de betaling van de kosten van het verblijf in Nederland. Je bent dan verantwoordelijk voor de medische verzorging en repatriëring (terugkeer naar het woonland) van deze persoon. Om officieel garant te kunnen staan moet er een formulier worden ingevuld. Dit formulier dient als een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Je buitenlandse gast heeft dit formulier nodig voor de visumaanvraag.

Consequenties garantstelling

Wanneer je financieel garant staat voor je buitenlands bezoek heeft dat consequenties. Je tekent namelijk dat je borg staat voor de betaling van de kosten van het verblijf, de medische verzorging en de repatriëring van je buitenlandse gast. Dit geldt zelfs voor een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van je gast duurt. Het maximale bedrag waar je voor garant staat is €10.000,- per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling eindigt pas als je gast het Schengengebied aantoonbaar heeft verlaten. Omdat de duur van de borgstelling 5 jaar kan bedragen, teken je voor een garantie van totaal €50.000,-

Reisverzekering afsluiten door referent

De garantsteller/referent kan zelf een reisverzekering afsluiten voor zijn buitenlandse gast. De garantsteller is dan de verzekeringnemer (degene die de premie betaalt), en je gast de verzekerde.

Na het afsluiten sturen wij de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis van de reisverzekering doorsturen naar het buitenland. De reisverzekering is noodzakelijk als bewijsstuk bij een visumaanvraag of moet getoond worden als het visum wordt opgehaald. Je kunt de polis dan e-mailen naar het buitenland.

Voorwaarden om garant te staan

Voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie je logies wil verstrekken gebruik je het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Voor een garantverklaring moet de gemeente jouw handtekening legaliseren. Vervolgens stuur je het formulier (met een aantal documenten) naar je gast in het buitenland. Hij moet een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat in het buitenland.

Om financieel garant te kunnen staan, moet je minstens €1.934,40 per maand verdienen (bruto-inkomen exclusief vakantiegeld). Bij echtparen geldt dat het gezamenlijk inkomen minimaal €1.934,40 per maand moet zijn en niet per persoon.

Je bent in loondienst en wilt garant staan
Je kan garant staan als je in loondienst werkt. Degene voor wie je garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • jouw ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een kopie van je arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van je laatste 3 loonstrookjes;
 • een kopie van jouw geldige paspoort of identiteitskaart.

Je bent ondernemer en wilt garant staan
Je kan ook garant staan als je zelfstandig ondernemer bent. Degene voor wie je garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een recent uittreksel van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • je meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • je meest recente winst- en verliesrekening, waaruit blijkt wat je nettowinst is.

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking is een formulier welke je nodig hebt voor het uitnodigen van personen buiten het Schengengebied. Het gaat dan om gasten die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie jij onderdak (logies) gaat geven. Je hebt hetzelfde formulier ook nodig indien je jezelf garant wilt stellen voor een visumplichtige vreemdeling. Je moet op het formulier duidelijk aangeven wat in jouw geval van toepassing is:

 • garantstelling
 • logiesverstrekking
 • of beide.

Het formulier voor garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking, kun je downloaden van de website van de IND: ind.nl/Formulieren/1310.pdf

Logiesverstrekker
Een logiesverstrekker is iemand die zijn huis ter beschikking stelt aan een buitenlandse gast om te verblijven, bijvoorbeeld voor een familiebezoek of partnerhereniging.

Garantsteller
Een garantsteller is iemand die financieel garant staat voor de visumplichtige. Mocht er iets mis gaan met de buitenlandse gast, dan is deze persoon of personen financieel verantwoordelijk.

Legalisatie van handtekening

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking moet, na volledig te zijn ingevuld, worden gelegaliseerd bij jouw gemeente. Met een legalisatie wordt aangetoond dat je handtekening echt is. Ben je getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moet bij een garantstelling ook de handtekening van je partner bij de gemeente worden gelegaliseerd.

Voor een legalisatie van je handtekening moet je naar de gemeente (loket burgerzaken) waar je ingeschreven staat. Je dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Let op de volgende aandachtspunten:

 • Je moet persoonlijk langskomen.
 • Je moet een geldig identiteitsbewijs tonen.
 • Je moet de handtekening zetten in aanwezigheid van een ambtenaar.

logiesverstrekker en/of garantsteller

Het is mogelijk dat degene die zijn huis ter beschikking stelt (logiesverstrekker) een ander persoon is dan degene die zich financieel garant stelt (garantsteller). In dat geval moeten er twee aparte formulieren worden ingevuld. Eén door de logiesverstrekker en één door de garantsteller (én zijn of haar partner als deze is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft). Al deze personen moeten dan ook in persoon aan de balie langskomen en pas tekenen in het bijzijn van de ambtenaar.

Na de legalisatie moet het originele formulier naar de visumaanvrager. Deze moet worden ingeleverd bij de visumaanvraag.

Visumaanvraag naar de ambassade

Op de website van de Nederlandse ambassade in het thuisland van je gast, staat de visumaanvraagprocedure. Er moet altijd een afspraak worden gemaakt op de ambassade.

Het bezoekje aan de ambassade is verder een formaliteit. Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat je alle benodigde documenten kunt overleggen. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen die gelden voor een Schengenvisum.

De visumaanvrager moet minimaal de volgende documenten overleggen:

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een gelegaliseerd formulier voor logiesverstrekking/garantstelling.
 • Bewijsstukken die aantonen dat er geen vestigingsgevaar is.
 • Bewijsstukken dat de referent over voldoende financiële middelen beschikt om garant te staan.
 • Een medische reisverzekering voor het Schengengebied met dekking voor repatriëring.
 • Een optie op een retourticket.

Visumprocedure

De procedure in het kort:

 • Elke visumaanvrager dient aan de balie op de Nederlandse ambassade te verschijnen.
 • Het visumaanvraagformulier moet worden ingeleverd en de daarbij behorende documenten afhankelijk van het reisdoel.
 • De baliemedewerkers nemen de documenten in, controleren de volledigheid van het dossier, stellen enkele vragen over het reisdoel, nemen de leges in ontvangst en geven de visumaanvrager een kwitantie mee.
 • De beslismedewerker krijgt de dossiers op zijn/haar bureau en neemt een beslissing op de visumaanvraag of vraagt aanvullende informatie indien nodig.
 • De visumsticker wordt vervaardigd of een weigeringsbeschikking en vervolgens wordt de aanvraag geautoriseerd door het hoofd van de afdeling. Daarna wordt het paspoort aan de aanvrager teruggestuurd.

De wettelijke behandeltermijn van een Schengenvisum voor Nederland is 15 dagen. Deze termijn kan verlengd worden in verband met de herstel/verzuim periode die de aanvrager krijgt geboden.

Vragen?

Heb je vragen over garant staan voor een visum en een medische reisverzekering? Stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl of bel ons: Telefoon 055 540 04 08 .

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.