Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 09.00 -12.00 uur op werkdagen

Visum Nederland voor buitenlandse partner (kort verblijf – maximaal 90 dagen)

Schengen verzekering Nederland

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Een buitenlandse partner naar Nederland halen voor een kort verblijf  (maximaal 90 dagen) kan als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Als buitenlandse partner naar Nederland wil komen voor een vakantie van ten hoogste 90 dagen is voor de meeste situaties een Schengenvisum vereist. Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code, EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren.

Officieel heet dit visum een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum of Schengenvisum’genoemd. Voor lang verblijf (langer dan 90 dagen) is een verblijfsvergunning nodig, dat is een andere procedure .

De belangrijkste vereisten

De belangrijkste eisen op een rijtje, uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze:

 • In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort).
  – Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan.
  – Voor Nederland is de eis 34 euro per dag per reiziger.
  – Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier.
 • Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van tenminste 30.000 euro.
 • Een optie of reservering op een vliegticket heeft. Boek (betaal) het ticket pas als het visum is toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt.
 • Aannemelijk maakt dat de hij/zij tijdig terug zal keren naar het land van herkomst. Het gaat om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met het land van herkomst aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare orde of staatsveiligheid.
 • Twee recente pasfoto’s die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een kopie van alle ingediende stukken. Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Waar moet ik een visum aanvragen?

Alleen de buitenlandse reiziger/gast kan een visum aanvragen, deze wordt ‘vreemdeling’ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent‘ genoemd. Alleen de vreemdeling kan een visumaanvraag indienen. Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de lidstaat van het land van bestemming: de Nederlandse ambassade of eventueel via een door deze ambassade aangewezen externe dienstverlener (VFS Global).

Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de ambassade van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de ambassade van het land van eerste binnenkomst.

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor aanvang van de beoogde reisdatum worden ingediend. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.

Hoe eerder je de aanvraag doet hoe beter: het kan tot 2 weken duren voordat je een aanvraag kan indienen en als de aanvraag eenmaal is ingenomen kan het in uitzonderlijke gevallen tot wel 60 kalenderdagen duren voordat je het paspoort terug krijgt. Dan ben je twee en een halve maand verder!

Medische reisverzekering voor visum

Om een visum aan te kunnen vragen moet je ook een medische reisverzekering afsluiten voor je partner. Dat kan jij doen vanuit Nederland. Jij bent dan de verzekeringsnemer (aanvrager/premiebetaler) en je partner is dan de verzekerde.

Wij adviseren de Travel Risk Insurance van Allianz Assistance voor jouw partner (tot 70 jaar). Deze reisverzekering voldoet aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Premie-overzicht Travel Risk Insurance

Hieronder zie je de premies voor de Travel Risk Insurance.

Annuleringsverzekering 5% v.d. reissom (excl. assurantiebelasting) mits de reis in Nederland is geboekt
Reisverzekering Europa €  2,-  per persoon per dag
Reisverzekering Wereld €  3,-  per persoon per dag
Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten €  1,15  per persoon per dag
Minimum premie  €  11,50
Kosten per verzekeringsbewijs €  4,50

Verzekering afsluiten

Wil je een medische reisverzekering voor een Schengenvisum afsluiten, zodat jouw partner goed verzekerd is tijdens het verblijf in Nederland? Gebruik daarvoor ons aanvraagformulier. De premie wordt eerst getoond op het aanvraagformulier, daarna kun je het verzenden om de reisverzekering aan te vragen.

Vragen?

Heb je vragen over een medische reisverzekering voor een buitenlandse partner? Stuur een e-mail naar info@reisverzekering-direct.nl of bel ons: telefoon 055 540 04 09 (werkdagen).

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.