Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Van Brazilie naar Nederland: Medische reisverzekering voor Brazilianen

Wanneer iemand vanuit Brazilie naar Nederland reist voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen), dan is deze persoon niet visumplichtig. Desondanks gelden er wel voorwaarden om toegelaten te worden tot Nederland en de andere Schengenlanden. Zo moet een Braziliaanse reiziger aan kunnen tonen dat hij of zij een geldige medische reisverzekering heeft die o.a. repatriëring dekt.

In dit artikel lees je aan welke voorwaarden een niet-visumplichtige reiziger moet voldoen om toegelaten te worden tot Nederland en andere Schengenlanden en hoe je eenvoudig een medische reisverzekering kunt afsluiten voor jouw buitenlandse gast.

Afwijkende verblijfsperiode voor Brazilianen

Voor Brazilianen geldt er een afwijkende verblijfsperiode, zij mogen maximaal 90 dagen per 6 maanden in Nederland en/of het Schengengebied verblijven (normaal is dat 90 dagen per 3 maanden).

Voorwaarden en regels inzake visumvrij reizen vanuit Brazilie

​Hoewel een Braziliaan geen visum nodig heeft, kan men aan de grens of bij de vreemdelingenpolitie (AVIM) gecontroleerd worden of je aan de voorwaarden voldoet voor binnenkomst en verblijf in Nederland. Hierbij kan gevraagd worden naar de volgende documenten:

 • Een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een Braziliaans paspoort. Het reisdocument moet na het einde van het verblijf  in Nederland nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Bewijsstukken die aantonen wat het reisdoel is. Bijvoorbeeld: een reservering voor een hotel of andere accommodatie óf een uitnodiging van de persoon bij wie de Braziliaan in Nederland gaat verblijven.
 • Bewijsstukken die aantonen dat de gast voldoende financiële middelen heeft voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis. Bijvoorbeeld: één of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Of documenten waaruit blijkt dat iemand in Nederland garant staat (zie het volgende punt).
 • Sta jij garant voor de kosten van de reis en verblijf van de Braziliaanse gast? Zorg dan voor een uitnodigingsbrief. Jouw garantsteller in Nederland kan ook gebruik maken van het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking‘. Het is dan niet verplicht om de handtekening bij de gemeente te legaliseren.
 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering die is afgesloten op naam van de Braziliaan. De persoon in Nederland die de gast uitnodigt, mag deze verzekering afsluiten. De medische reisverzekering moet een dekking hebben van minimaal € 30.000 voor medische kosten in het Schengengebied en voor dringende medische zorg waaronder spoedbehandeling in het ziekenhuis. De verzekering moet daarnaast dekking bieden voor de kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen (repatriëring).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de Braziliaan voldoende redenen heeft om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, of een bewijs van inschrijving aan een school van schoolgaande kinderen, of het eigendomsbewijs van een eigen woning en/of andere onroerende goederen.
 • Een optie op of (voorlopige) reservering van een retourticket.

Let op: Indien de vreemdeling niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden of niet de vereiste documenten kan overleggen, bijvoorbeeld de polis van een medische reisverzekering, dan kan de toegang tot Nederland en andere Schengenlanden worden geweigerd.

ETIAS reisautorisatie per 2021

Reizigers die zonder visum naar het Schengengebied mogen reizen, zoals Brazilianen, moeten vanaf 2021 vooraf toestemming vragen om de Schengenlanden te bezoeken. Deze zogenaamde reis-autorisatie is geen visum. Men vraagt dan de reis-autorisatie vooraf aan via het Europese Reisinformatie en Autorisatiesysteem (ETIAS).

Reisverzekering voor je Braziliaanse gast

In Nederland is het vanzelfsprekend om een reisverzekering af te sluiten, wanneer je op reis gaat. In het buitenland is dit vaak niet het geval. en ook niet mogelijk. Via deze website kan jij voor je gast eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten die voldoet aan de eisen voor visum-vrij reizen. Deze reisverzekering is bedoeld voor buitenlanders die in Nederland familie of vrienden willen bezoeken. Men is dan verzekerd op de heen- en terugreis, tijdens het verblijf in Nederland en eventueel bij een reis door Europa/Wereld. Jouw buitenlandse gast is onder andere gedekt tegen:

 • S.O.S. kosten bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde;
 • ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Er is geen dekking in het land van herkomst. Lees voor de volledigheid altijd de verzekeringsvoorwaarden.

Waarom een medische reisverzekering afsluiten?

Je gast kan tijdens het verblijf in Nederland plotseling ernstig ziek worden of een ongeval krijgen. Een ziekenhuisopname kan duizenden euro’s kosten. Sta jij garant voor je Braziliaanse gast? Deze reisverzekering heeft ook als doel de garantsteller te beschermen tegen hoge financiële kosten. Sluit daarom de juiste reisverzekering af, bij voorkeur in Nederland. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Mocht je een beroep moeten doen op de reisverzekering, dan is dat wel een prettig idee.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Jij kan een medische reisverzekering afsluiten voor jouw Braziliaanse gast en de premie betalen.
 • De polis ontvang je zeer snel, meestal dezelfde of de volgende dag. Eerder kan ook, neem dan contact met ons op.
 • De polis ontvang je digitaal en kan je eenvoudig naar Brazilië e-mailen.
 • Wil je een Engelstalige verzekeringsverklaring? Die kan je gratis ontvangen als je er om vraagt.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de inreisdatum anders blijkt te worden.
 • Mocht jouw Braziliaanse gast afzien van de reis of niet kunnen reizen? Dan kan je, zolang de polis nog niet is ingegaan, deze laten vervallen en betaal je niets.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt.  Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekering.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.