Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Garant staan voor visum buitenlander en een reisverzekering


Medische reisverzekering voor buitenlanders

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Jij kunt financieel garant staan voor het verkrijgen van een Schengenvisum voor iemand die uit het buitenland naar Nederland komt. Financieel garant staan is nodig als diegene zelf minder dan €55,- per dag heeft te besteden.

Garant staan is niet nodig als de bezoeker bewijs kan laten zien dat hij beschikt over meer dan €55,- per dag. Bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften, reischeques of contant geld.

Daarnaast is het belangrijk dat je als garantsteller een medische reisverzekering afsluit voor de buitenlandse gast (verplicht bij een visumaanvraag), jij bent immers financieel aansprakelijk mocht je gast in het ziekenhuis belanden.

Bewijs van garantstelling

Voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie je logies wil verstrekken gebruik je het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Voor een garantverklaring moet de gemeente uw handtekening legaliseren. Vervolgens stuur je het formulier (met een aantal documenten) naar jouw gast in het buitenland. Hij moet een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat in het buitenland.

Om financieel garant te kunnen staan, moet je minstens het minimumloon verdienen. Bij echtparen geldt er een andere regeling.

In loondienst en garant staan

Je kan garant staan als je in loondienst werkt. Degene voor wie je  garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een kopie van jouw arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van de laatste 3 loonstrookjes;
 • een kopie van je paspoort of identiteitskaart.

Ondernemer en garant staan

Je kunt ook garant staan als je zelfstandig ondernemer bent. Degene voor wie je garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een recent uittreksel van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • je recentste definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst van je bedrijf is.

Sluit hier een reisverzekering  voor een visum af

Wanneer je familie, vrienden of een partner uit het buitenland laat overkomen, dan dient er een Schengenvisum worden aangevraagd op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De visumaanvrager moet kunnen aantonen dat er ook een medische reisverzekering is afgesloten die voldoet aan de Schengen voorwaarden. Het bewijs hiervan – de polis – moet men tonen op de ambassade tijdens de visumaanvraag of wanneer het visum wordt opgehaald.

Hier kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Onze belangrijkste voordelen:

 • Premie v.a. € 2,- per dag.
 • Verzekering voldoet aan alle Schengen-eisen.
 • Wordt altijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade.
 • De polis ontvang je digitaal per e-mail.
 • Geen kosten bij eventuele wijzigingen.
 • Premie retour bij afwijzing visum.
 • Verzekerd bij Allianz Assistance, de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Handig online af te sluiten, je ontvangt binnen 24 uur de polis (op werkdagen).
 • Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies.

Waar moet een medische reisverzekering voor Schengen aan voldoen?

De Europese Unie stelt de volgende eisen aan een medische reisverzekering voor een visumaanvraag:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Met de Travel Risk Insurance kan je door heel Europa reizen, in alle landen ben je verzekerd.

Premie reisverzekering voor Schengenvisum

Travel Risk Insurance

Premies Travel Risk Insurance
Europadekking € 2,- per persoon per dag
Werelddekking € 3,- per persoon per dag
Wintersport/bijzondere sporten€ 1,15 per persoon per dag
Annuleringsverzekering 5% van de reissom (reis moet in Nederland geboekt zijn)
Minimum premie € 11,50
Kosten per verzekeringsbewijs € 4,50

Let op: de Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Wat is er gedekt op de Travel Risk Insurance?

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor buitenlanders. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Let op!: Je meereizende bagage van je buitenlandse gast is op deze verzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. Kosten die te maken hebben met bestaande ziektes en gebreken worden niet vergoed.

Meer informatie over de Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vind je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-kosten

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van herkomst. De dekking voor medische kosten gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval is verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land waar je vandaan komt en volgens jouw paspoort of visum officieel woont (het land van domicilie). 

Bijzonderheden

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum:

 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze verzekering.
 • De medische reisverzekering is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.