Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Reisverzekering voor een Schengenvisum: v.a. €2,- per dag


Reisverzekering voor Schengenvisum

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Ben jij op zoek naar een goede en voordelige reisverzekering voor een Schengenvisum? Wij hebben de oplossing: de Travel Risk Insurance, deze voldoet aan alles eisen voor Schengenvisum en wordt altijd geaccepteerd op de ambassade.

Het afsluiten van een Travel Risk Insurance voor een visum gaat eenvoudig en snel. Je ontvangt de polis meestal nog dezelfde dag per e-mail.

Reisverzekering voor Schengenvisum

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering die voldoet aan de voorwaarden voor een Schengenvisum. De reisverzekering heb je al v.a. € 2,- per dag.

Naar Nederland of andere Schengenlanden

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn aan dezelfde visumregels gebonden. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het gehele Schengengebied te verplaatsen zonder grenscontroles of afzonderlijke visumplichtigen. Gasten uit Egypte die Nederland willen bezoeken moeten daarvoor vooraf een visum aanvragen. Officieel heet dit een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum‘ of ‘Schengenvisum’ genoemd.

Reisverzekering en visum

Een belangrijke voorwaarde voor buitenlandse toeristen, om een Schengenvisum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering met dekking voor repatriering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager namelijk kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten ter hoogte van minimaal € 30.000,-

Sluit een medische reisverzekering af!

Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor de aanvraag van een visum voor Schengenlanden. Dat kan hier snel en eenvoudig. Jij mag de verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de verzekering af en stuurt de polis op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je zeer snel. Sluit je vandaag de verzekering af, dan ontvang je de polis dezelfde of de volgende dag.

Onze belangrijkste voordelen:

 • Premie v.a. € 2,- per dag.
 • Verzekering voldoet aan alle Schengen-eisen.
 • Dekking voor alle landen van Europa, ook niet-Schengen landen.
 • Wordt altijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade.
 • De polis ontvang je snel en digitaal per e-mail.
 • Geen kosten bij eventuele wijzigingen.
 • Premie retour bij afwijzing visum.
 • Verzekerd bij Allianz Global Assistance in Amsterdam, de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies.

Waar moet een reisverzekering voor Schengen aan voldoen?

De Europese Unie stelt de volgende eisen aan een medische Schengen verzekering voor een visumaanvraag:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Dekking Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vindt je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-Kosten en hulpverlening

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied.

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Op het polisblad staat waarvoor je verzekerd bent.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie. De dekking voor Medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Veelgestelde vragen over een reisvezekering voor Schengenvisum

Waarom moet ik een reisverzekering voor een visum afsluiten?
Wanneer een buitenlandse toerist naar een Schengenland reist en visumplichtig is, moet men verplicht een medische reisverzekering afsluiten (verzekering voor medische kosten en repatriëring) om een Schengen-visum te kunnen verkrijgen.

Voor wie is de reisverzekering bedoeld?
Voor iedereen die buiten het Schengengebied woont en een reis wil ondernemen naar een van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Wanneer moet een Schengenreisverzekering worden afgesloten?
De reisverzekering moet de periode omvatten die gelijk is aan de duur van het visum. De reisverzekering moet tijdig worden afgesloten en er moet een bewijs (polis) worden overlegd aan de ambassade waar de visumaanvraag wordt gedaan.

Kan ik een reisverzekering voor een Schengenvisum wijzigen of annuleren?
Wanneer de reisverzekering nog niet is ingegaan, kan je polis kosteloos wijzigen, bijvoorbeeld de ingangsdatum of einddatum. Denk aan de ingangsdatum. Wanneer de polis is ingegaan kan je deze niet meer wijzigen.

Wat als de aanvraag voor een Schengenvisum wordt afgewezen?
Indien een visum wordt geweigerd, dan is een kopie van de afwijzing voldoende om de Schengenreisverzekering te annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug.

Vragen?

Heb je een vraag over een reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (09.00 – 12.00 uur) (09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.