Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Schengen verzekering: alles wat je wilt weten over een visumaanvraag en de verplichte verzekering

Schengen verzekering

Schengen verzekering nodig, voor de aanvraag van een Schengen visum? Dat kan je hier snel en voordelig regelen. Je hebt hier al een uitstekende en uitgebreide Schengen verzekering van Allianz vanaf € 2,- per persoon per dag.

Heb je familie, vrienden of een partner die uit het buitenland naar Nederland komen? Dan is het vaak vereist om een Schengenvisum aan te vragen. Dit visum, ook wel een toeristenvisum genoemd, heet officieel Visum Kort Verblijf type-C (VKV). Hiermee mag je maximaal 90 dagen per periode van 180 dagen in Nederland verblijven. Om een Schengenvisum te kunnen aanvragen moet er ook een medische reisverzekering worden afgesloten. Deze reisverzekering noemen wij voor het gemak een Schengen verzekering.

Je kan hier een Schengen verzekering van Allianz afsluiten, met visumgarantie. Dat wil zeggen dat als de visumaanvraag wordt afgewezen, je de verzekering niet hoeft te betalen.

Belangrijkste dekkingen van de Schengen verzekering van Allianz zijn:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten (o.a. arts, medicijnen, ambulance, ziekenhuis en specialist) verzekerd tot € 30.000,-
 • Repatriëring bij ziekte en overlijden is verzekerd.
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.
 • Tandartskosten bij een ongeval.
 • Overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot.
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie.
 • Kosten door gedwongen oponthoud.

Bovenstaande overzicht is slechts een kleine greep, kijk voor een volledig overzicht en de verzekerde bedragen in de polisvoorwaarden.

Schengen verzekering en bezoek uit het buitenland

Komt er een visumplichtige bezoeker uit het buitenland naar Nederland? Dan is het verplicht om een Schengen verzekering af te sluiten. Hier kan je eenvoudig een goedgekeurde Schengen verzekering afsluiten. De Travel Risk Insurance van Allianz is speciaal ontworpen voor niet-Nederlandse ingezetenen en voldoet aan alle eisen van de Nederlandse overheid en Schengenlanden.

Met deze verzekering kun je zowel jezelf (garantsteller) als je gast beschermen. Mocht er onverhoopt spoedeisende medische kosten gemaakt moeten worden, dan zijn deze verzekerd. Ook tandartskosten ten gevolge van een ongeval zijn gedekt. Bovendien bieden we visumgarantie: als de visumaanvraag wordt afgewezen, hoef je de verzekering niet te betalen.

De Schengen verzekering heeft nog meer voordelen:

 • Een gunstige premie vanaf € 2,- per persoon per dag.
 • Visumgarantie, mocht jouw gast geen visum krijgen dan annuleren wij de verzekering kosteloos.
 • Polis en voorwaarden in helder Nederlands, Engelstalige polisvoorwaarden en verzekeringsverklaring is ook beschikbaar.
 • De polis kan kosteloos gewijzigd worden voor de ingangsdatum.
 • Snelle service: binnen 24 uur op werkdagen ontvang je de polis.

De verzekering kan worden afgesloten door een garantsteller, referent of familielid in Nederland. De referent is dan de verzekeringsnemer en de visumaanvrager is de verzekerde. De polis kan naar de visumaanvrager worden gestuurd, zodat hij/zij deze mee kan nemen naar de ambassade of VFS Global.

Wat kost een Schengen verzekering?

Hieronder staan de prijzen voor de Schengen verzekering.

Premie medische verzekering

Europadekking€ 2,-
Werelddekking€ 3,-
Winter/bijzondere sporten€ 1,15
Annuleringsverzekering5% van reissom
Minimum premie€ 11,50
Poliskosten€ 4,50
Premie per persoon per dag. Tot en met 69 jaar.

Schengen verzekering afsluiten

Hieronder kan je een Schengenverzekering afsluiten voor jou buitenlandse gast.

Wat is een Schengen verzekering?

Een Schengen verzekering is een medische verzekering die wordt vereist voor visumplichtige reizigers van buiten de EU, die naar landen binnen de Schengenzone reizen. Deze verzekering is bedoeld om dekking te bieden bij medische kosten die kunnen ontstaan tijdens het reizen, zoals vervoer naar een ziekenhuis of terugvlucht naar huis in geval van een medische noodsituatie. De Schengen verzekering moet minimaal de kosten dekken van € 30.000,-.

Het Schengengenbied bestaat nu uit 27 landen in Europa, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië. Het nieuwste land wat per 1-1-2023 deel uitmaakt van de Schengenzone is Kroatië.

Schengen verzekering
Schengen verzekering afsluiten

Aan welke eisen moet een Schengen verzekering voldoen?

Een Schengen verzekering voor een visumaanvraag moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgesteld door de EU om er zo voor te zorgen dat reizigers verzekerd zijn voor medische kosten die kunnen ontstaan tijdens het reizen in het Schengengebied. Hier de eisen voor een Schengen verzekering:

 • Dekking voor medische kosten: De verzekering moet minimaal de spoedeisende medische kosten dekken tot € 30.000,-. Dit is om ervoor te zorgen dat je medische kosten worden gedekt in geval van een noodsituatie.
 • Geldigheid in de hele Schengenzone: De Schengen verzekering moet geldig zijn voor alle landen binnen de Schengenzone. Dit betekent dat de verzekering dekking moet bieden in elk land waar je tijdens je reis naartoe gaat.
 • Geldigheid voor de gehele reisduur: De verzekering moet geldig zijn voor de gehele duur van je reis, vanaf het moment dat je het land binnenkomt tot het moment dat je het land verlaat.
 • Verplicht voor alle reizigers: Een Schengen verzekering is verplicht voor alle visumplichtige reizigers, ongeacht hun nationaliteit of leeftijd.
 • Bewijs van de verzekering: De verzekeraar moet een bevestiging van de verzekering kunnen verstrekken in de vorm van een polis of een verzekeringsbewijs. Dit moet worden getoond aan de autoriteiten bij de grenscontrole en als dit wordt gevraagd.

Het is goed om te weten dat een Schengenverzekering niet exact hetzelfde is als een reisverzekering. Een reisverzekering dekt vaak zaken zoals diefstal of verlies van bagage, terwijl een Schengen verzekering voornamelijk de medische kosten en repatriëring dekt.

Waarom moeten buitenlandse bezoekers een Schengenvisum aan vragen voor Nederland?

Burgers van buiten de EU moeten een Schengenvisum aanvragen voordat ze naar Nederland of een ander land binnen de Schengenzone reizen, omdat deze landen strikte visumregels hanteren en willen weten, wie en waarom iemand naar Europa wil reizen. Een Schengenvisum is een reistoestemming die verleend wordt door een land. Wanneer jouw Schengenvisum is goedgekeurd, mag je naar Nederland reizen. Het Schengenvisum is geldig voor alle 27 Schengenlanden tenzij anders vermeld op het visum.

Het Schengengebied is een gebied waar er sprake is van vrij verkeer tussen de lidstaten, dit betekent dat er geen paspoortcontroles zijn aan de binnengrenzen en het vrij is om te reizen tussen deze landen. Dit zorgt voor een grotere bewegingsvrijheid binnen Europa.

Omdat Nederland een Schengenland is, is het noodzakelijk dat burgers van buiten de EU een geldig Schengenvisum hebben om naar Nederland te reizen. Dit is om te voorkomen dat personen die geen toegang zouden moeten hebben tot het Schengengebied, toch binnenkomen. De verantwoordelijkheid voor het verlenen van een Schengen visum ligt bij de ambassade van het land waar de reiziger het eerst naartoe gaat, of waar de reiziger het meest tijd doorbrengt.

Het aanvragen van een Schengenvisum is bedoeld om te zorgen dat personen die naar Nederland of een ander land binnen de Schengenzone willen reizen, voldoen aan de vereiste voorwaarden en om de veiligheid van de EU burgers te beschermen.

Schengengebied

Het Schengengebied is een gebied bestaande uit 26 Europese landen, waaronder de lidstaten van de Europese Unie (EU) en enkele niet-EU-landen. Binnen het Schengengebied kunnen personen vrij reizen zonder dat er controles plaatsvinden aan de binnengrenzen. Dit betekent dat reizigers binnen het gebied geen paspoort of visum nodig hebben om van land naar land te reizen.

De lidstaten van het Schengengebied zijn:

 • 23 EU-lidstaten: België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden, Tsjechië, Hongarije
 • 4 niet-EU-landen: Island, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

Het is belangrijk om te weten dat niet alle EU-landen deel uitmaken van het Schengengebied, zoals Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die hun eigen regels voor grenscontroles hebben.

Hoe vraag je een Schengenvisum aan?

Om een Schengenvisum voor Nederland en de ander lidstaten in Europa aan te vragen, moet je een aantal handelingen verrichten:

 • Vul een visumaanvraagformulier in: Dit formulier is online beschikbaar.
 • Verzamel de vereiste documenten: Dit kan variëren, maar kan onder andere omvatten: geldig paspoort, recente pasfoto, bewijs van Schengen verzekering, bewijs van financiële middelen, en bewijs van accommodatie of garantstelling/logiesverstrekking.
 • Maak een afspraak: Bij de ambassades of consulaat of bij de externe dienstverlener zoals VFS Global.
 • Betaal de visum-kosten: Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van het type visum en je moet ook de externe dienstverlener betalen.
 • Indienen van de aanvraag: Lever het ingevulde visumformulier, de vereiste documenten en de betaling in bij de ambassade, consulaat of externe dienstverlener.
 • Afwachten: Na het indienen van de aanvraag duurt het meestal een paar weken voordat de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.
 • Ophalen van het visum: Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kun je het visum ophalen bij de ambassade of laten verzenden naar je huisadres.

Veel gestelde vragen en antwoorden over een Schengen verzekering (FAQ)

Waarom is een Schengen verzekering verplicht voor een visumaanvraag voor Nederland?

Als je een visum aanvraagt voor Nederland in de Schengen zone, moet je laten zien dat je een verzekering hebt. Dit is omdat de landen in de Schengen zone niet willen betalen voor eventuele kosten van iemand die uit het buitenland komt, zoals kosten voor het ziekenhuis. Een verzekering is ook een manier om jezelf te beschermen als garantsteller.

Waar moet een Schengen verzekering voor een visum aan voldoen?

De verzekering die je moet afsluiten als je een visum aanvraagt voor de Schengen zone, moet dekking bieden voor eventuele kosten die gemaakt worden voor medische hulp, zoals het terugbrengen naar je eigen land om medische redenen, spoedeisende medische hulp en/of behandeling in het ziekenhuis. De verzekering moet geldig zijn voor heel de Schengenzone, met een minimale dekking van € 30.000,- en moet geldig zijn voor de hele duur van je verblijf. Je moet een kopie van de verzekeringspolis laten zien bij het indienen van je visumaanvraag of bij het afhalen van je visum.

Kan ik in Nederland een Schengen verzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?

Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Hoe betaal ik de premie voor een Schengen verzekering?

Op het aanvraagformulier machtig jij Allianz voor automatische incasso. De premie wordt meestal vlak voor de ingangsdatum van de verzekering, van je betaalrekening afgeschreven.

Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?

Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen en de verzekering is nog niet ingegaan, dan ontvang je de volledige premie terug.

Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?

Je ontvangt de polis digitaal per e-mail (inclusief de voorwaarden). Je kan de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast.

Hoe lang duurt het voordat ik de polis van de Schengen verzekering ontvang?

Meestal dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die in het weekend worden ontvangen worden op maandag verwerkt.

Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?

Voordat de polis is ingegaan kan de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aangepast worden, geen enkel probleem.

Waarom is het verstandig om een Schengen verzekering in Nederland af te sluiten?

Als iemand jou uitnodigt om bij hem/haar te logeren, deze persoon is de garantsteller, dan beschermt de verzekering ook de garantsteller financieel. Als je een verzekering hebt voor de Schengen zone in Nederland, valt je onder Nederlands recht. Verzekeraars in Nederland worden goed in de gaten gehouden en zijn vaak betrouwbaarder dan verzekeraars in het buitenland, en dit is wel zo prettig als er hoge kosten zijn.

Wat is er verzekerd op de Schengen verzekering?

De Schengen verzekering voor buitenlanders biedt dekking voor het verlenen van hulp, het vergoeden van buitengewone kosten en geneeskundige kosten:
– Hulpverlening: je kunt 24 uur per dag rekenen op professionele hulp en advies bij ziekte of ongevallen.
– Repatriëring: kosten voor repatriëring (terugkeer naar thuisland) i.v.m. ziekte of overlijden.
– Buitengewone kosten: kosten die in noodgevallen moeten worden gemaakt (zoals extra reis- of verblijfkosten) worden vergoed.
– Medische kosten: geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte gemaakt tijdens de geldigheidsduur van de verzekering zijn tot maximaal € 30.000,- verzekerd.
– Tandheelkundige kosten: die gemaakt worden als gevolg van een ongeval.
– Diefstal van je reisdocumenten.
– Vertraagde aankomst van de bagage.

Is de buitenlandse gast met de Schengen verzekering in heel Europa verzekerd of alleen in het Schengen gebied?

De Allianz Schengen verzekering heeft standaard Europadekking. Jouw gast is dus verzekerd in heel Europa. Tot Europa rekent Allianz ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
Heb je werelddekking dan geldt de verzekering voor alle landen in de wereld behalve voor het land waar je woont.

Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de Schengen verzekering?

Nee, daar is de Schengenverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening. Mochten er echter complicaties ontstaan, bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging of andere spoedeisende problemen, dan valt dat wel onder de dekking.

Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze verzekering?

Als je al ziek was voordat je verzekering begon, dan worden deze klachten niet vergoed door de verzekering. De verzekering die je moet afsluiten voor een visum voor de Schengen zone is alleen bedoeld voor onverwachte medische kosten die je maakt tijdens je verblijf in Nederland of andere landen in Europa.

Vragen?

Heb je een vraag over een Schengen verzekering? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400408 (tijdens kantooruren op werkdagen) of stuur een email: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.