Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen

Een annuleringsverzekering voor een reis met meerdere gezinnen kan je hier afsluiten. Ga je met een aantal gezinnen op vakantie of heb je deze reis al geboekt en zoek je een voordelige maar goede annuleringsverzekering? Hier kan je een annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen en vrienden afsluiten. Je kan dan de reis of vakantie annuleren als iemand van uit een gezin door ziekte, ongeval of overlijden niet mee op reis kan.

Als je met meerdere gezinnen of vrienden op vakantie gaat, kan een annuleringsverzekering jou veel financiële ellende besparen. Wij hebben een uitstekende kortlopende annuleringsverzekering voor een reis met gezinnen. Het maakt niet uit hoe de gezinnen zijn samengesteld. Dat mag familie zijn maar bijvoorbeeld ook vrienden of buren.


Let op: Ook dekking bij Corona (Covid-19)! Als je met een groep of familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat een van de deelnemers aan de groepsreis, voor vertrek, corona oploopt. Dat valt bij ons onder de dekking! De hele groep* mag annuleren als een van de deelnemers een coronabesmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

* Uitgezonderd de grote groepen annuleringsverzekering met beperkte dekking.


Meerdere gezinnen? Annuleringsverzekering geen probleem!

Wanneer je met meerdere gezinnen op vakantie gaat kan je een normale annuleringsverzekering of een groepsannuleringsverzekering afsluiten. In dat geval sluit het reisgezelschap gezamenlijk een verzekering af ten opzichte van elkaar. Wij hebben drie mogelijkheden voor een vakantie met meerdere gezinnen:

 1. De standaard kortlopende annuleringsverzekering tot 7 personen. Deze uitgebreide annuleringsverzekering heeft een volledige dekking ten opzichte van elkaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Je kan deze zelf afsluiten.
 2. De annuleringsverzekering voor maximaal 4 gezinnen en 3 reisgenoten. Deze kent een volledige dekking ten opzichte van elkaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering (vraag een offerte aan).
 3. De kortlopende annuleringsverzekering speciaal voor grote groepen. Deze verzekering kent een beperkte dekking, alleen vanaf 4 weken voor vertrek is men ten opzichte van elkaar verzekerd. Het moet dan gaan om overlijden, levensgevaarlijke ziekte of ernstig ongevalsletsel van één van de deelnemers (vraag een offerte aan).

Gezinnen en een annuleringsverzekering

De meest uitgebreide dekking (kortlopende annuleringsverzekering) kan je alleen afsluiten voor maximaal 7 personen (plus twee reisgenoten) of maximaal 4 gezinnen en 3 reisgenoten. De groep is dan volledig en uitgebreid verzekerd. Voorbeelden van een verzekerde gebeurtenis bij deze annuleringsverzekering voor gezinnen zijn:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of een medeverzekerde vriend.
 • Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een familielid in de eerste, tweede graad of derde graad.
 • Ziekte of een ongeval van een familielid in de eerste graad. Hierbij moet gelden dat alleen jij het familielid kan verzorgen (zorgplicht).
 • Als een niet-meereizend gezinslid plotseling een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan.
 • Medisch vastgestelde noodzaak in verband met je zwangerschap.
 • Als binnen vier weken na annulering een echtscheidingsprocedure of ontbinding van de notariële samenlevingsovereenkomst in gang wordt gezet.
 • Diefstal, verlies of vermissing van de reisdocumenten die nodig zijn voor de reis.

Bovenstaande opsomming is slechts een beknopt overzicht, bekijk voor alle vergoedingen in de voorwaarden.

Verwantschap en begrippen die van belang zijn voor je annuleringsverzekering

Wanneer je de polisvoorwaarden van je annuleringsverzekering doorleest zal je een aantal begrippen tegenkomen die van belang zijn. Wij noemen ze:

 • Verzekerde: de op het verzekeringsbewijs als zodanig vermelde persoon.
 • Partner: echtgenoot/echtgenote van verzekerde of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (tenminste 1 jaar teruggerekend vanaf het moment dat de reis aanvangt).
 • Inwonende kinderen: inwonende kinderen tot 27 jaar van verzekerde, waaronder wordt verstaan:
  • minderjarige kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen);
  • meerderjarige inwonende ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen);
  • meerderjarige, i.v.m. studie uitwonende, ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen).
 • Gezinsleden: partner en/of inwonende kinderen van verzekerde.
 • Familieleden 1e graad: partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg en/of stiefouders en -kinderen.
 • Familieleden 2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen.
 • Familieleden 3e graad: overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).
 • Reisgenoten: met verzekerde samenreizend personen, dat kunnen vrienden of gezinnen zijn.

Meest gestelde vragen en antwoorden over een annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen (FAQ)

Lees hieronder vaak gestelde vragen en antwoorden over een annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen.

Wat is een annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen?

Een kortlopende annuleringsverzekering is raadzaam als je met meerdere gezinnen op reis gaat (familie, vrienden, buren, vereniging, etc.) en je wilt annuleren als iemand komt te overlijden, een ongeval of ernstige ziekte krijgt. Er is dus dekking ten opzichte van elkaar.

Welke annuleringsverzekeringen voor gezinnen zijn er?

Wij hebben 3 mogelijkheden afhankelijke van de groepsgrootte:
1. De kortlopende annuleringsverzekering voor gezinnen tot 7 personen.
2. De eenmalige annuleringsverzekering voor maximaal 4 gezinnen en 3 reisgenoten.
3. De kortlopende groepsannuleringsverzekering speciaal voor een grote gezinnen of reisgezelschappen.

Wat dekt de annuleringsverzekering?

De annuleringsverzekering biedt onder andere dekking indien de annulering het gevolg is van:
• Overlijden, ongeval of ernstige ziekte van jezelf, reispartner of een familielid (1e, 2e en 3e graad);
• medisch noodzakelijke ingreep die ondergaan moet worden door jou, je partner of je kind;
• zwangerschap of complicaties bij een zwangerschap;
• echtscheiding of relatiebreuk;
• overlijden, ernstige ziekte of ongeval van je huisdier.
• Etc.

De groepsannuleringsverzekering voor grote reisgezelschappen kent een afwijkende dekking. Raadpleeg altijd de voorwaarden.

Wat moet ik precies verzekeren bij een annuleringsverzekering?

Je verzekert de totale reissom van de reis met meerdere gezinnen, denk aan de groepsaccommodatie, hotelkamers, eventuele vliegtickets, etc.

Wanneer moet de annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen worden afgesloten?

Wij adviseren zo snel mogelijk na het boeken van de reis. Het liefst binnen 7 dagen, maar als het later is doen wij niet moeilijk.

Hebben jullie ook een annuleringsverzekering voor grote reisgezelschappen?

Ja, daar hebben wij ook een oplossing voor. Neem contact met ons op.

Vragen?

Heb je een vraag over de annuleringsverzekering voor meerdere gezinnen of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Reisverzekering-direct.nl, telefoon 055-5400408 (tijdens kantooruren op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.