Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Jongeren plegen vaker reisverzekering fraude door indienen valse claims

Verzekeraars krijgen steeds meer te maken met fraude. Vorig jaar zijn er zo’n 10.000 fraudeplegers opgespoord, dat is ongeveer 20 procent meer dan in 2015 toen iets meer dan 8.000 verzekeringsfraudeurs tegen de lamp liepen. Met de opgespoorde zaken was in totaal een bedrag van ruim 83 miljoen euro gemoeid. Het aantal gevallen van fraude met reisverzekeringen lag in de eerste zes maanden van dit jaar zelfs twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral personen tussen 25 en 35 jaar verzinnen diefstal van spullen om zo te proberen wat geld voor de vakantie terug te krijgen.

Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars steeds effectiever zijn in het vinden van fraudeurs. In 2016 leidde één op de drie (gerichte) onderzoeken tot de opsporing van een fraudegeval. Sinds afgelopen najaar hebben verzekeraars de mogelijkheid om hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding direct te verhalen op de daders. Via deze zogenoemde directe aansprakelijkheidsstelling, een bedrag van 532 euro, hebben al 505 verzekeringsfraudeurs deze boete moeten betalen. Andere middelen zijn royement, registraties op waarschuwingslijsten en het terugvorderen van uitgekeerde bedragen.

De verzekeraars voerden vorig jaar 27.257 incidentonderzoeken uit, waarbij 10.001 fraudeurs werden gepakt. Meer dan de helft van de vastgestelde fraudes (5.598 gevallen) vond plaats tijdens de aan-vraagfase van verzekeringen.

Reisverzekering

Momenteel ziet het CBV de trend dat steeds meer jongeren via een valse claim iets van de kosten van hun vakantie willen ‘terugverdienen’. In de eerste helft van 2017 verdubbelde het aantal valse claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar bij reisverzekeringen ten opzichte van het aantal incidenten in dezelfde periode in 2015 en 2016.

Sommigen maken het wel erg bont, een vakantieganger dient bij zijn reisverzekeraar een claim in omdat zijn spullen gestolen zijn in Zuid-Afrika, waaronder een winterjas van 850 euro. Tijdens de reis was het volop zomer in Zuid-Afrika, dus de verzekeraar kijkt nog eens kritisch naar de claim. Dan blijkt dat de reiziger nog meer bagage claimt die niet gestolen zijn. Gevolg: de totale claim van 7.750 euro wordt afgewezen, de verzekerde staat vier jaar in het landelijke waarschuwingssysteem en hij moet de onderzoekskosten aan de verzekeraar vergoeden.

Meer informatie: CBV Factsheet

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.