Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Vorig jaar voor 101 miljoen euro aan verzekeringsfraude opgespoord

verzekeringsfraude

Verzekeraars hebben vorig jaar 101 miljoen euro bespaard door het opsporen van verzekeringsfraude. In totaal liepen vorig jaar iets meer dan 11.500 fraudeurs tegen de lamp, zo’n 15 procent meer dan in 2016 toen nog 10.001 fraudeplegers opgespoord werden.

De meeste fraude vindt plaats met autoverzekeringen, verder wordt vooral gefraudeerd met brand- en opstalverzekeringen en reisverzekeringen.

Volgens het Verbond van Verzekeraars worden steeds meer verzekeringfraudeurs gepakt dankzij een betere samenwerking met politie en justitie, ook verzekeraars onderling hebben meer contact. Daarnaast worden verzekeraars beter in de analyse van data. Bij verzekeraars werken zo’n 450 fraude-coördinatoren. Dat zijn vaak oud-politiemensen en financiële experts.

Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt verder dat de verhouding tussen het aantal opgespoorde fraudeurs en het aantal onderzochte incidenten nog nooit zo gunstig is geweest. Waar in 2016 één op de drie (gerichte) onderzoeken tot opsporing van een fraudegeval leidde, was de verhouding in 2017 één op tweeënhalf.

532 euro boete bij fraude

Verzekeraars maken kosten om fraude op te sporen en aan te pakken. Sinds 2016 hebben verzekeraars de mogelijkheid om een deel van hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding ter hoogte van 532 euro te verhalen op de daders. Hierdoor hebben fraudeurs in anderhalf jaar tijd 550.000 euro aan onderzoekskosten terugbetaald. Met deze ‘lik-op-stuk’-aanpak proberen verzekeraars verzekeringsfraude te ontmoedigen. Daarnaast helpt de aanpak om de onderzoekskosten van verzekeringsfraude terug te dringen.

Onderzoek naar een claim

Hierbij nog een voorbeeld uit de praktijk. Na een tip over een frauduleuze claim op een reisverzekering stelt de verzekeraar een onderzoek in. De claimende vrouw geeft aan dat diverse dure spullen uit haar koffer zijn gestolen, waaronder een bril met een waarde van € 1.100,-. Ze kan alleen niet verklaren waarom zij op een recente foto precies dezelfde bril op heeft die ze eerder als gestolen heeft opgegeven. De vrouw bekent de fraude en de verzekeraar wijst de hele claim af.