Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Annuleringsverzekering en terrorisme: Wanneer kan ik mijn reis annuleren?

Allianz Direct je reisverzekering

Kies voor de vernieuwde annuleringsverzekering van Allianz: nu ook met allrisk dekking!

Wat is er nieuw:

 • Nu ook Allrisk annuleringsdekking mogelijk.
 • 3e graad familie meeverzekerd.
 • Zaakwaarnemer standaard opgenomen.
 • Annulering gedekt bij ramp of terrorisme.
 • Zelf samengestelde reizen zijn meeverzekerd.

Ontvang direct de polis per e-mail, snel en goed geregeld!

Verzekerd bij annulering, reisonderbreking en vertraging.

Ook geschikt om vliegtickets te verzekeren tegen annulering.

✔ Allrisk dekking voor gebeurtenissen die niet in de voorwaarden staan.

Dekking bij ernstige ziekte, ongeval en overlijden.

Dekking voor reisgenoten en familie in 1e, 2e en 3e graad.

Uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging en reisonderbreking. Vergoeding voor gemiste vakantiedagen (afbreken vakantie of ziekenhuisopname).

Allianz is meerdere keren gekozen tot beste reisverzekeraar van Nederland!

Meer informatie:

Heb je vragen over de nieuwe kortlopende annuleringsverzekering Stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl of bel ons (09.00 – 12.00 uur op werkdagen): telefoon 055-5400408.

Let op: de tekst hieronder is in bewerking en nog niet geheel aangepast aan het nieuwe product.


De terroristische aanslagen in Sri Lanka tonen helaas aan dat een relatief veilige bestemming zomaar kan veranderen in een land of gebied waar je liever niet meer naar toe wilt reizen. Wat kan je doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz Assistance in dat geval voor je betekenen? 

Recent zijn wij weer opgeschrikt door een terreuraanslag tijdens Eerste Paasdag op hotels en kerken in Sri Lanka. Er zijn in totaal 257 mensen zijn omgekomen, waaronder 42 buitenlanders. Steeds vaker worden toeristische bestemming getroffen door terrorisme en die dreiging zal ook in de toekomst blijven bestaan.

Terreurdreiging is voor 45 procent van de Nederlanders belangrijk bij de keuze voor een vakantiebestemming. Pas daarna volgen gezondheid, criminaliteit, de politieke situatie, risico op natuurgeweld en de kans op verkeersongelukken, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2017.

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Annuleringsverzekering: Wat is gedekt bij terrorisme?

Wanneer je bij Allianz Assistance een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afsluit kan je ook kiezen voor de extra dekking: ‘Terreuraanslagen en natuurrampen’. Verzekerden kunnen dan een voorgenomen reis, annuleren indien er op de bestemming sprake is van een terreuraanslag, natuurramp, binnenlandse onlusten of oproer. Deze gebeurtenissen worden vastgesteld als de kleurcode van Buitenlandse Zaken wijzigt van groen of geel naar oranje of rood voor jouw bestemming.

Met de dekking Terreuraanslagen & natuurrampen ben je voor enkele specifieke ernstige gebeurtenissen verzekerd. Deze dekking hoort bij de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering. Het gaat om de volgende gebeurtenissen:

 • Natuurramp
 • Terreuraanslag
 • Wijziging van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De dekking geldt alleen als er sprake is van een ernstige situatie. Allianz Assistance beoordeelt per geval of daar sprake van is. Daarbij gaan zij uit van de volgende uitgangspunten:

 • De boekingsdatum van de reis ligt voor de gebeurtenis.
 • Het vertrek naar de bestemming ligt binnen 30 dagen na de gebeurtenis.

Terreuraanslagen

In het geval van een terreuraanslag waarbij doden of gewonden vallen, biedt Allianz Assistance altijd dekking. Is er een dreiging van een terreuraanslag, dan moet een officiële instantie in het gebied het hoogste risico-niveau hebben afgekondigd. Het niveau is vergelijkbaar met minimaal niveau 5 (Kritiek) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is vooral van toepassing bij zogenaamde molest (dus oorlog, volksopstanden en overig geweldsdreiging). Bij molest bepaalt Allianz Assistance of er dekking is aan de hand van de kleurcoderingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Reist een verzekerde naar of door een gebied, waarvan BuZa de codering wijzigt van Groen of Geel naar Oranje of Rood? Dan geeft Allianz Assistance dekking als het op deze pagina is gepubliceerd.

De dekking geldt voor het direct getroffen gebied. Een terreuraanslag in Barcelona zal geen dekking bieden voor een reis naar Valencia. Per gebeurtenis zal Allianz Assistance het gebied waarvoor zij dekking bieden zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en publiceren op genoemde deze pagina. Als er ook dekking is volgens een andere verzekering, bijvoorbeeld het Calamiteitenfonds, dan kan Allianz Assistance het besluit om dekking te bieden, opheffen.

Vergoedingen annuleringsverzekering bij terrorisme

Bij het annuleren van de reis vergoedt Allianz Assistance de annuleringskosten van de reis. Als je niet annuleert maar de reis omboekt vergoeden ze de de omboekingskosten. Er geldt geen eigen risico.

Er zijn twee mogelijke maximale vergoedingen:

 • € 1.500,- per persoon, per reis. En € 7.500,- per polis, per jaar voor alle verzekerden samen;
 • € 3.000,- per persoon, per reis. En € 15.000,- per polis, per jaar voor alle verzekerden samen.

Allianz Assistance vergoedt ook het aantal niet-gebruikte vakantiedagen bij het afbreken van de reis door een terreuraanslag of natuurramp. De vergoeding die bij Dubbel-Zeker geldt bij het onderbreken van de reis, is niet van toepassing op deze dekking.

Premie dekking Terreuraanslagen & Natuurrampen

De vanaf premie voor de extra annuleringsdekking Terreuraanslagen & Natuurrampen bedraagt € 1,25 per maand extra. Meer informatie of het afsluiten van de doorlopende reis en  annuleringsverzekering lees je hier: Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Vragen?

Heb je vragen over de dekking ‘Terreuraanslagen en natuurrampen’ op de doorlopende reis- en annuleringsverzekering? Stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl of bel ons, telefoon 055 540 04 08 (09.00 – 12.00 uur op werkdagen).

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.