Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Kortlopende annuleringsverzekering voor een groep

Kortlopende annuleringsverzekering groep

Een kortlopende annuleringsverzekering voor een groep, zoals familie, vrienden, collega’s of een sportvereniging kan je hier snel en voordelig afsluiten. Je kan dan de reis voor de hele groep annuleren als iemand uit het gezelschap ernstig ziek wordt, een ongeval krijgt of komt te overlijden. Er is ook dekking bij een Corona besmetting.

Indien je besluit met een groep op reis te gaan kan het zijn dat je wilt annuleren als één van de groepsleden iets ernstigs overkomt. Dat kan met de kortlopende annuleringsverzekering voor een groep van Allianz Global Assistance. Er zijn een verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de grote van de groep. Alle soorten groepsreizen zijn toegestaan. Ook de samenstelling van de groep maakt niet uit dat mag familie zijn, maar ook vrienden, collega’s of een vereniging.

Ook dekking bij Corona!

Als je met een groep een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat iemand uit deze groep voor vertrek, corona oploopt. Dat valt bij ons onder de dekking! De hele groep* mag annuleren als een van de deelnemers een coronabesmetting (Covid-19) oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

*Uitgezonderd de kortlopende annuleringsverzekering voor zeer grote groepen, deze kent een beperkte dekking.

Kortlopende annuleringsverzekering groep

Wanneer je een groepsboeking hebt gemaakt en de groep eenmalig wil verzekeren tegen annuleringskosten, dan kan je daarvoor een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. In dat geval sluit de groep gezamenlijk een verzekering af ten opzichte van elkaar. De groep is als een geheel verzekerd.

Wij hebben drie mogelijkheden voor een kortlopende annuleringsverzekering voor een groep:

 • De standaard kortlopende annuleringsverzekering voor kleine groepen (tot 7 personen). Deze uitgebreide annuleringsverzekering heeft een volledige dekking ten opzichte van elkaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Je kan deze hier zelf afsluiten: annuleringsverzekering »
 • De kortlopende annuleringsverzekering voor groepen bestaande uit: een aantal gezinnen en reisgenoten. Deze kent een volledige dekking ten opzichte van elkaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
 • De kortlopende annuleringsverzekering voor zeer grote groepen. Deze verzekering kent een beperkte dekking, alleen vanaf 4 weken voor vertrek is men ten opzichte van elkaar verzekerd. Het moet dan gaan om overlijden, levensgevaarlijke ziekte of ernstig ongevalsletsel van één van de groepsdeelnemers.

De standaard kortlopende annuleringsverzekering tot 7 personen en de kortlopende annuleringsverzekering voor groepen, biedt onder andere dekking indien de annulering het gevolg is van:

 • overlijden of ernstige ziekte van jezelf, reispartner of een naast familielid (1e, 2e en 3e graad);
 • medische noodzakelijke ingreep die ondergaan moet worden door jou, je partner of je kind;
 • zwangerschap of complicaties bij een zwangerschap;
 • echtscheiding;
 • onverwachts ter beschikking krijgen van een huurwoning;
 • ernstige schade aan jouw huis of bedrijf;
 • zorgplicht voor een familielid in 1e graad;
 • verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek;
 • diefstal of uitval van het voertuig waarmee je op reis zou gaan, binnen 30 dagen voor vertrek;
 • overlijden, ernstige ziekte of ongeval van je huisdier.

Je kunt in de voorwaarden van de annuleringsverzekering exact nalezen welke gebeurtenissen nog meer gedekt zijn.

Overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid

Bij Allianz is in veel situaties (afhankelijk van de dekking) ook familie in de derde graad meeverzekerd bij de kortlopende annuleringsverzekering voor een groep. Dat zijn overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders). Wanneer je de polisvoorwaarden van je annuleringsverzekering doorleest zal je een aantal begrippen tegenkomen die van belang zijn. Wij noemen ze:

 • Verzekeringsnemer: degene die de verzekering afsluit en de premie betaalt.
 • Verzekerden: de op het verzekeringsbewijs als zodanig vermelde personen.
 • Familieleden 1e graad: partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg en/of stiefouders en -kinderen.
 • Familieleden 2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen.
 • Familieleden 3e graad: overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).
 • Reisgenoot: een met verzekerde samenreizend persoon.

Vragen?

Heb je een vraag over de kortlopende annuleringsverzekering voor een groep of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Reisverzekering-direct.nl, telefoon 055-5400408 (tijdens kantooruren op werkdagen) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.