Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Hoe kan ik een reis of vakantie kosteloos annuleren?

Je kan door persoonlijke omstandigheden niet op reis. Je wilt je vakantie annuleren en het liefst zonder dat het je geld kost. Normaal gesproken moet je dan een beroep doen op je annuleringsverzekering, maar als je die niet hebt dan is de kans groot dat je met een financiële kater blijft zitten. Gelukkig hebben wij wel een aantal handige tips om de kosten van het annuleren te beperken.

Je kijkt er lang na uit maar toch kan het gebeuren dat je niet op vakantie kunt gaan door prive-omstandigheden, bijvoorbeeld omdat er iemand in je directe familie ernstig ziek is. Dat is niet alleen vervelend omdat je iets leuks mist maar ook omdat er bijna altijd financiële schade is. Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom men een reis annuleert:

 • Ernstige ziekte of overlijden verzekerde/familieden.
 • Echtscheiding/einde relatie.
 • Werkloosheid.

Andere veel voorkomende redenen voor annulering zijn:

 • Je hebt een huurwoning toegewezen gekregen.
 • Je bent zwanger geraakt.
 • Je huisdier is plotseling ernstig gewond geraakt/ ziek geworden.

Ziekte/overlijden van een familielid

De meest voorkomende reden om een reis te annuleren is ernstige ziekte/overlijden van een familielid. Dan kan een familielid zijn in de eerst, tweede of derde graad. Voor de duidelijkheid sommen wij nog even de bloedverwantschap op zoals die worden gehanteerd:

 • Familie in de eerste graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
 • Familie in de tweede graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
 • Familie in de derde graad zijn: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Het is goed te weten dat bij zowel de kortlopende- als de doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ook de familie in de derde graad onder de dekking valt.

Een reis geboekt, wat zijn mijn rechten bij annulering?

Indien je een vakantie hebt geboekt bij een reisorganisatie, dan zit je daar in principe aan aan vast. Boek je bij een ANVR reisorganisatie/reisbureau dan heb je al reiziger het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Je hebt geen herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek
sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruisereizen’. Meer over je rechten bij annuleren lees je de website van Consuwijzer.

Wat zijn annuleringskosten en hoe hoog zijn die?

Als je de reis toch wilt annuleren, dan mag de reisorganisatie daarvoor kosten in rekening brengen. Deze kosten worden ook wel annuleringskosten genoemd. Wat je kwijt bent aan annuleringskosten hangt meestal af van het moment van annuleren, hoe later je annuleert hoe meer je moet betalen. ​De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages lees je terug in de reisovereenkomst. ​De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden de annuleringskosten te voldoen, tenzij hij/zij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Annuleren van een reis, geboekt onder ANVR voorwaarden

Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom. Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%;
 • Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen.

In welke gevallen is kosteloos annuleren mogelijk?

In alle gevallen die de reisorganisator in zijn aanvullende voorwaarden heeft beschreven. Maar ook een reis naar een gebied waarvoor het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking heeft uitgegeven dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt. De reiziger kan vanaf 30 dagen voor vertrek zijn vakantie kosteloos annuleren of, indien mogelijk en gewenst, worden omgeboekt.

Indien sprake is van een situatie waardoor de reisorganisator de reisovereenkomst niet conform de bij boeking gemaakte afspraken kan uitvoeren, waardoor de uitvoering niet kan voldoen aan de hiermee gewekte verwachtingen bij de reiziger, kan de reisorganisator besluiten de reisovereenkomst op te zeggen. Hierbij spreekt men vaak van ‘kosteloos annuleren’. Dit is echter geen recht van de reiziger, maar een aanbod van de reisorganisator in situaties waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over aanpassing van de reisovereenkomst.

Vliegticket geboekt en annuleren

Als je een vliegticket annuleert en geen annuleringsverzekering hebt, ben je meestal de aankoopprijs van het ticket kwijt. Je kan bij annulering wel de betaalde luchthavenbelasting en andere toeslagen terugvragen (deze bedragen soms wel tot 50% van de ticketprijs). Het verzoek om teruggave van de belastingen moet binnen 3 maanden na de geboekte reisdatum schriftelijk worden ingediend. Neem contact op met jouw luchtvaartmaatschappij over hoe je de restitutie moet aanvragen.

Wat te doen als ik geen annuleringskosten wil betalen?

 • Een annuleringsverzekering afsluiten – Dan kan je het beste doen zo snel mogelijk na het boeken van je reis. In dat geval ben je verzekerd voor de annuleringskosten (mits de reden van annuleren genoemd staat in de voorwaarden).
 • Iemand anders je reis laten overnemen – Wat veel consumenten niet weten, is dat het mogelijk is om een reis over te dragen aan een plaatsvervanger. Dit is zelfs wettelijk geregeld. Het betekent dat iemand anders in jouw plaats de reis gaat maken. Hiervoor dien je natuurlijk van tevoren contact op te nemen met de touroperator. Het overdragen kan tot uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis. De plaatsvervanger moet wel aan de voorwaarden voor de reis voldoen. Iemand van 65 jaar kan bijvoorbeeld niet mee met een jongerenreis. Een reisorganisatie mag administratiekosten in rekening brengen indien je een iemand anders in jouw plaats op reis laat gaan.

Wat dekt een annuleringsverzekering niet?

 • Een reis die niet door kan gaan door faillissement van de touroperator, deze kosten worden in sommige gevallen vergoedt door het SGR.
 • Het missen van je vliegtuig door oponthoud, zoals pech of files.
 • Overmachtsituaties zoals natuurrampen waardoor de reis geen doorgang kan vinden. Daarvoor is het Calamiteitenfonds.
 • Als je geen zin hebt om op reis te gaan.

Hoe werkt de betaling van annuleringskosten en hoe kan ik mijn geld terug ontvangen?

De reisorganisator of het reisbureau zal je een factuur sturen met annuleringskosten. Je kant de annuleringskosten eventueel claimen bij de verzekeraar indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, maar alleen als de reden van annuleren valt onder dekking van de afgesloten verzekering.

Als het bedrag dat je aan de reisorganisator of het boekingskantoor reeds hebt betaald hoger is dan de in rekening gebrachte annuleringskosten ontvang je dit verschil terug. Indien de annuleringskosten hoger zijn dan de reeds betaalde reissom moet je dit verschil alsnog betalen.

Annuleringsverzekering vergeten?

Misschien ben je vergeten een annuleringsverzekering af te sluiten of te laat? Wil je alsnog deze verzekering afsluiten voor jouw reis of vakantie en is er nog geen reden bekend waarom je zou moeten annuleren, dan kan dat. Je kan hieronder een premieberekening maken en besluiten of je een annuleringsverzekering wilt afsluiten.

Let op: de annuleringsverzekering is alleen geldig als je tijdens het afsluiten van deze verzekering nog niet kan verwachten dat je de reis moet annuleren.

Een annuleringsverzekering afsluiten

De premie voor een annuleringsverzekering is hier bijzonder gunstig. Je hebt hier al een annuleringsverzekering vanaf 5,5 % van de reissom! Premies Kortlopende annuleringsverzekering:

 • Annulering Basis: 5,9% van de totale reis- en/of huursom.
 • Dubbel-Zeker: 6% van de totale reis- en/of huursom.

Meer weten over premies of een annuleringsverzekering afsluiten? Maak vrijblijvend een premieberekening.

Vragen?

Heb je een vraag over een annuleringsverzekering? Stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl of bel ons: telefoon 055 540 04 08 (09:00 – 17:00 uur op werkdagen).

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Kies je reis- of annuleringsverzekering