Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

ANVR: ‘Niet de reiziger belasten met een vliegtax maar vervuilende vliegtuigen’

De Nederlandse regering wil in 2021 een vliegtax invoeren, maar de belangenvereniging voor o.a. reisorganisaties, ANVR, is kritisch. Belasting op luchtvaart raakt direct de belangen van de aangesloten leden. Ook de reiziger wordt volgens hen flink de dupe als de overheid zijn huidige plannen doorzet, want reizigers zullen meer geld kwijt zijn voor een vliegvakantie.

De ANVR erkent wel dat capaciteitsbeperking, geluidsoverlast en CO2-uitstoot nu grotere issues zijn dan tien jaar geleden en wil, onder bepaalde voorwaarden, meewerken aan duurzame oplossingen.

Een van voorwaarde is dat accijns op brandstof niet nationaal maar Europees moet worden geregeld, zodat Nederlandse reizigers niet uitwijken naar luchthavens in de ons omringende landen. Dat gebeurde eerde in 2007 toe er ook een vliegtax werd ingevoerd, die na een jaar weer verdween. De reissector vindt het ook een verkeerde voorstelling van zaken om vakantievliegverkeer weg te zetten als ‘pretvluchten’. Daarnaast vinden zij dat niet alleen de Nederlandse vliegreiziger moet meebetalen aan duurzame oplossingen, zoals de overheid nu voorstelt, maar dat ook de overstappende transferpassagier en  vrachtvervoer op de luchthaven mee betalen.

De ANVR ziet liever niet dat de passagier een vliegbelasting wordt opgelegd, maar wil dat de heffing komt te liggen bij vervuilende en lawaaiige vliegtuigen. Alleen dan worden airlines gestimuleerd om verder onderzoek te doen naar schonere en stillere vliegtuigen en zullen zij werken aan een zo hoog mogelijke bezettingsgraad.

De overheid zegt de luchtvaart te willen verduurzamen en het kabinet wil inzetten op een schonere luchtvaart, maar vooralsnog wordt de opbrengst van de voorgestelde heffing gewoon toegevoegd aan de pot algemene middelen. De reissector roept het kabinet dan ook op om de juiste stappen te nemen en de opbrengst van de in te voeren vliegbelasting daadwerkelijk te gebruiken om een schonere luchtvaart te realiseren. Daar zijn reizigers, burgers en reissector bij gebaat.

Kies je reis- of annuleringsverzekering