Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Voortaan boete bij verzekeringsfraude

Wie de verzekeraar oplicht, krijgt vanaf nu direct een rekening van 532 euro gepresenteerd. Dat is de consequentie van een nieuwe maatregel die verzekeraars vandaag met de steun van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie introduceren.

De maatregel houdt in dat verzekeraars de schade die zij door fraude lijden direct bij de daders verhalen. Het gaat daarbij om een vast bedrag van 532 euro. Met behulp van dit lik-op-stukbeleid willen verzekeraars fraude harder aanpakken en potentiële fraudeurs ontmoedigen. En dat is nodig ook. Uit vandaag gepresenteerde cijfers blijkt dat verzekeraars afgelopen jaar ruim 31 duizend fraudeonderzoeken zijn gestart. In 8.336 gevallen stelden ze vast dat werd gesjoemeld met verzekeringen. Dat is ruim zeven procent meer dan in 2014. Met deze opgespoorde zaken was in totaal 79 miljoen euro gemoeid.

Valse claims, bijvoorbeeld bij reisverzekeringen, leiden niet alleen tot onterechte uitkeringen, maar kosten verzekeraars ook veel geld en tijd om af te handelen. Voor die schade betalen we uiteindelijk allemaal de rekening: per gezin een paar tientjes per jaar. Met het lik-op-stukbeleid gaan fraudeurs zelf de schade betalen.

Schadevergoeding

In de wet staat dat verzekeraars bij fraudeurs een schadevergoeding in rekening mogen brengen voor zowel directe schade (onterecht uitgekeerde bedragen) als de indirecte schade (onderzoekskosten om fraude vast te stellen). Verzekeraars hanteren voor de indirecte schade een standaard vergoeding van 532 euro. Dit bedrag is gebaseerd op noodzakelijke werkzaamheden die een verzekeraar moet uitvoeren na een valse claim. Naast dit bedrag, mag de verzekeraar ook nog de directe schade verhalen op de fraudeur.

Verzekeraars steken veel tijd in het opsporen en aanpakken van fraude zodat klanten niet onnodig meer premie betalen. Ook eenvoudige fraude leidt er toe dat klanten jaarlijks eigenlijk tientallen euro’s te veel betalen. Verzekeraars gaan hun eigen onderzoekskosten nu met een vaste schadevergoeding direct verhalen op de daders. Naast royement, registraties op waarschuwingslijsten en het terugvorderen van uitgekeerde bedragen, krijgen zij hierdoor een nieuw middel om verzekeringsfraude óók in de eenvoudige zaken te ontmoedigen. “Wie fraudeert, krijgt nu direct de rekening gepresenteerd. Ik hoop dat we hiermee potentiële fraudeurs afschrikken”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Civielrechtelijke aanpak

Verzekeraars willen met de aanpak ‘directe aansprakelijkstelling’ meer fraudezaken via civielrechtelijke weg afhandelen, waarbij geen beroep gedaan hoeft te worden op politie of justitie. Zodra een verzekeraar heeft aangetoond dat een klant gefraudeerd heeft, wordt de zaak overgedragen aan de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). SODA verhaalt vervolgens de schade op de fraudeur. De aanpak wordt mogelijk gemaakt en gesteund door onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en VNO-NCW/MKB Nederland.

Het opdraaien voor de schade is slechts een van de maatregelen tegen fraudeurs. Verzekeraars kunnen aangifte doen bij de politie, vorderen de uitgekeerde bedragen terug, mogen klanten royeren en plaatsen fraudeurs op zwarte lijsten om andere maatschappijen te waarschuwen. Wie door zijn verzekeraar is geroyeerd of op zo’n zwarte lijst staat, kan vaak alleen nog bij een speciale verzekeringsmaatschappij terecht.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Kies je reis- of annuleringsverzekering