Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Kortlopende Annuleringsverzekering: Wat is wel en niet gedekt?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de touroperator of reisbureau meestal niet je hele reissom. De annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terug krijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken. 

Je hebt bij Allianz Global Assistance de keuze uit twee varianten: Basis en Dubbel-Zeker. Bij Dubbel-Zeker heb je de meest uitgebreide dekking. Je kan de annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf en de mensen met wie je op reis gaat. De verzekering geldt alleen voor de personen die op het polisblad staan.

Reis je met iemand die zelf een annuleringsverzekering heeft en die persoon moet annuleren. Wil jij dan niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering onder de dekking van zijn annuleringsverzekering valt. Je moet wel dezelfde vertrek- en terugreisdatum hebben.

Ga je met een groep op reis? Bij voorbeeld familie, vrienden collega’s of een vereniging? Kies dan voor de voordelige groepsannuleringsverzekering van Allianz.

Annuleringsverzekering: ook dekking bij Corona (Covid-19)!

Als je alleen, met een reisgenoot of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat jij, je reisgenoot of iemand van je gezin corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz Global Assistance onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een coronabesmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat valt er onder de dekking van de kortlopende annuleringsverzekering?

Allianz Global Assistance vergoedt de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, heb je ook recht op een vergoeding.

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen verplicht. Mag je op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis annuleren? Dan krijg je die kosten vergoed.

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e,2e of 3e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen die binnen de dekking van de verzekering vallen. Kijk voor het volledige overzicht in de voorwaarden. Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon-)ouders en (stief-)kinderen. Familieleden in de 2e graad zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind. Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

De annuleringsverzekering biedt tevens dekking als je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent. Deze dekking geldt ook als je als schoolverlater een baan accepteert van minimaal 20 uur per week.

Als je annuleert omdat je onverwacht een woning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. Raakt je woning beschadigd? Dan is dat ook een verzekerde gebeurtenis voor annulering of onderbreking van de reis.

Je krijgt een vergoeding als je de reis annuleert of afbreekt in de volgende gevallen:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of een medeverzekerde.
 • Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een familielid in de eerste, tweede of derde graad.
 • Ziekte of een ongeval van een familielid in de eerste graad. Hierbij moet gelden dat alleen jij het familielid kan verzorgen (zorgplicht).
 • Als een niet-meereizend gezinslid plotseling een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan. Stond dit gezinslid al op de wachtlijst voor deze operatie? Dan geldt de dekking niet.
 • Een operatie van een verzekerde in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de mensen bij wie je in het buitenland zou verblijven.
 • Jouw eigendom of dat van jouw werkgever is zodanig beschadigd dat je aanwezigheid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld schade aan: onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar.
 • Het geboekte verblijf is door schade niet meer bewoonbaar.

In de volgende situaties ben je wel verzekerd voor annulering, maar niet voor het afbreken van de reis:

 • Als je inentingen of medicijnen niet mag (mee)nemen die voor de reis verplicht zijn. Dit moet dan zijn om medische redenen.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jouw hond, kat of paard. Dit moet plaatsvinden binnen zeven dagen voor het begin van de reis.
 • Medisch vastgestelde noodzaak in verband met je zwangerschap.
 • Onvrijwillige werkloosheid na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Het particuliere vervoermiddel waarmee de reis zou worden gemaakt, kan niet gerepareerd worden voor het begin van de reis.
 • Je gaat weer voor minimaal twintig uur per week in loondienst, nadat je werkloos was en een uitkering kreeg.
 • Je bent een schoolverlater en gaat in loondienst voor minimaal twintig uur per week.
 • Een herexamen van een meerjarige opleiding is verplicht en kan niet worden uitgesteld.
 • Je krijgt dertig dagen voor de reis of tijdens de reis een huurwoning.
 • Als binnen vier weken na annulering een echtscheidingsprocedure of ontbinding van de notariële samenlevingsovereenkomst in gang wordt gezet.
 • Je krijgt onverwacht niet het visum dat je nodig hebt voor de reis. Dit is niet verzekerd als je het visum te laat hebt aangevraagd.
 • Diefstal, verlies of vermissing van de reisdocumenten die nodig zijn voor de reis.

Je bent verzekerd voor vertraagd vertrek als:

 • het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt te laat vertrekt. Daardoor kom je veel later op de bestemming aan dan op het vervoersdocument staat.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf de onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de kosten voor annulering of onderbreking. Controleer bij het boeken van je reis altijd de reisvoorwaarden bij annuleren. Bepaal vervolgens welke dekking van onze verzekering het beste aansluit bij die reisvoorwaarden en jouw eigen wensen.

Dubbel-zeker: zeer uitgebreide dekking

Met de dekking Dubbel-Zeker krijg je bij annuleren altijd de annuleringskosten vergoed tot maximaal het bedrag dat op je polisblad staat. Bij onderbreking krijg je de volledige verzekerde reissom vergoed. In alle gevallen geldt dat de reden voor annuleren als verzekerde gebeurtenis in de voorwaarden moet staan.

Premie annuleringsverzekering

De premie voor een annuleringsverzekering is bijzonder gunstig. Je hebt hier al een annuleringsverzekering vanaf 5,9% van de reissom ! Meer weten over premies? Maak vrijblijvend een premieberekening.

Wat valt er niet onder de dekking van de annuleringsverzekering?

Er zijn meerdere situaties denkbaar, waarom je een reis wilt annuleren. De volgende voorbeelden vallen niet onder de dekking van een standaard annuleringsverzekering:

 • faillissement van de touroperator, deze kosten worden in sommige gevallen vergoed door het SGR;
 • faillissement van je vliegtuigmaatschappij;
 • het missen van je vliegtuig door oponthoud, zoals pech of files;
 • geen zin meer in de vooraf geboekte reis;
 • veranderde reisomstandigheden: bijvoorbeeld slecht weer ter plekke of toename criminaliteit;
 • overmachtsituaties zoals natuurrampen waardoor de reis geen doorgang kan vinden.

Let op: Annulering wegens een natuurramp, epidemie of (terroristische) aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Niet verzekerd is:

 • als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken toen je boekte;
 • indien de kosten zijn gedekt door een andere voorziening of verzekering;
 • wanneer je de reis niet kunt aantonen met een boeking en/of reservering;
 • als je alleen vervoer hebt geboekt zonder accommodatie, dan is er geen vergoeding voor vertraagd vertrek;
 • als de vertraging ontstaat tijdens een rondreis, dan is er geen vergoeding voor vertraagd vertrek.

Vragen?

Heb je een vraag over de kortlopende annuleringsverzekering? Bel ons, tel: 055 540 04 08 (op werkdagen tijdens kantooruren) of stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Kies je reis- of annuleringsverzekering