Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 09.00 -12.00 uur op werkdagen

Afschrijvingslijst bij vergoeding bagagedekking reisverzekering

"Allianz"/

Kies voor de vernieuwde Allianz kortlopende reisverzekering!

(eventueel met annuleringsdekking)

Wat is er nieuw?

  • Nu mogelijk om zelf de hoogte van je bagagedekking te bepalen.
  • Gemakkelijker en sneller kiezen uit 3 pakketten.
  • Uit te breiden met een annuleringsdekking (ook Allrisk dekking mogelijk).

Ontvang direct de polis per e-mail, snel en goed geregeld!

Pakket 1:
Basis
Pakket: 2
Uitgebreid
Pakket 3:
Compleet
SOS-hulpverleningSOS-hulpverleningSOS-hulpverlening
Bagagedekking
(€1.500,- of €3.500,-)
Bagagedekking
(€1.500,- of €3.500,-)
Bagagedekking
(€3.500,- of €5.000,-)
Geen medische kostenIncl. medische kostenIncl. medische kosten
Geen uitbreidingen
mogelijk
Keuze voor:
– wintersport/risicosporten
– SOS-autohulp
– annulering (ook Allrisk)
Keuze voor:
– ongevallen
– wintersport/risicosporten
– SOS-autohulp
– annulering (ook Allrisk)
Premie:
v.a. €1,50 p/d
Premie:
v.a. €1,71 p/d
Premie:
v.a. €2,01 p/d
Maak vrijblijvend een premieberekening voor het pakket en de eventuele opties die je kiest. De minimumpremie bedraagt € 15,- per polis.

Allianz Assistance is grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld en meerdere keren gekozen als beste reisverzekeraar van Nederland!

Premie berekenen en afsluiten:

Meer informatie:

Heb je vragen over de nieuwe kortlopende reisverzekering, eventueel met annuleringsdekking? Stuur een e-mail: info@reisverzekering-direct.nl of bel ons (09.00 – 12.00 uur op werkdagen): telefoon 055-5400408.

Let op: De tekst hieronder is in bewerking en nog niet geheel aangepast aan het nieuwe product.


Bij zowel de kortlopende– als de  doorlopende reisverzekering van Allianz Assistance kan je ook reisbagage meeverzekeren. Bij de kortlopende reisverzekering kan je deze dekking niet kiezen. Je bagage is altijd verzekerd bij verlies/diefstal van kostbaarheden, voorwerpen of reisdocumenten, voor een maximaal bedrag van € 4.000,-. Bij de doorlopende reisverzekering kan je wel kiezen of je de bagage wilt meeverzekeren.

Mocht je in je vakantie of tijdens je reis te maken krijgen met diefstal of schade aan je bagage, dan kan je een claim indienen. Als de schade onder de dekking van de verzekeringsvoorwaarden valt, ontvang je een vergoeding. Om de vergoeding te bepalen, maakt Allianz Assistance gebruik van een afschrijvingslijst. Deze bepaald het uiteindelijke bedrag wat je vergoed zal krijgen.

Wat is afschrijving?

Als je nieuwe goederen koopt, dan worden deze na verloop van tijd minder waard. Dit heet afschrijving. Dat spullen minder waard worden komt bijvoorbeeld door gebruik, of omdat er nieuwe modellen van dat product op de markt komen. Een goed voorbeeld hiervan zijn mobiele telefoons en elektronische apparatuur. Deze producten worden dan ook sneller minder waard.

Afschrijvingslijst reisbagage reisverzekering

Om inzichtelijk te maken in hoeveel jaar een product wordt afgeschreven, hanteert Allianz Assistance een afschrijvingslijst. In deze lijst kan je aflezen hoeveel procent en in welke periode een artikel wordt afgeschreven. De afschrijvingslijst is ingedeeld in categorieën en kan je hier inzien: Afschrijvingslijst reisbagage »

Verschil nieuwwaarde en dagwaarde

De nieuwwaarde is het bedrag wat je nodig hebt om het artikel opnieuw te kunnen kopen. Dat kan een ander bedrag zijn dan waarvoor je het artikel ooit hebt gekocht. Als je bijvoorbeeld een kapotte zonnebril claimt die je vorig jaar gekocht hebt voor € 150, maar nu te koop is voor € 120, dan gaat Allianz Assistance uit van € 120 nieuwwaarde.

De dagwaarde is de waarde die het artikel op het moment van schade heeft. Dit is de nieuwwaarde minus de afschrijving. Om de afschrijving te bepalen, wordt er gebruikt gemaak van de afschrijvingslijst. Deze lijst laat zien in hoeveel procent of in hoeveel jaar (in gelijke bedragen) een artikel door Allianz Assistance wordt afgeschreven.

Vergoeding vastgesteld?

Om de vergoeding voor een product te bepalen, wordt eerst de huidige nieuwwaarde vastgesteld. Vervolgens wordt op de afschrijvingslijst gekeken wat het afschrijvingsbedrag is. Het bedrag wat overblijft krijg je vergoed.

  • Voorbeeld 1: Tijdens een reis verlies je een bril van € 100,-. Je hebt deze bril drie jaar geleden gekocht. Een bril wordt afgeschreven in vijf jaar. Dat betekent dat de bril elk jaar € 20 (€ 100 gedeeld door 5) minder waard wordt. Na twee jaar is deze bril dus 3 x € 20 = € 60,- minder waard geworden. Een gelijkwaardige nieuwe bril kost nu € 110. Dat bedrag minus de afschrijving van € 60 = € 50,- Dat bedrag is dan de vergoeding voor jouw schade.
  • Voorbeeld 2: Tijdens een reis verlies je een gouden ketting van € 600. Je hebt deze ketting twee jaar geleden gekocht. De afschrijving voor sieraden na het eerste jaar bedraagt 10%. In dat geval krijg je € 600 minus € 90,- (10% afschrijving) = € 510,-

Wees voorzichtig: voorkom schade

Een reisverzekeraar verwacht dat jij voorzichtig met je eigendommen omgaat. Zij stellen bijvoorbeeld dat je geld, kostbaarheden en reisdocumenten bij je moet houden of moet opbergen in een kluis. Dus wordt je gouden ketting gestolen uit je hotelkamer, dan kan de reisverzekeraar een vergoeding weigeren.

Meld je schade online

Heb je tijdens je reis te maken gehad met een schade? Dan kan je jouw schadeclaim het beste online melden. Wij adviseren je om direct alle bewijsstukken mee te sturen, zoals getuigenverklaringen, bewijs aangifte bij de locale politie en eventuele foto’s, maar ook de originele aankoopnota. Allianz Assistance kan dan sneller vaststellen wat de uiteindelijke vergoeding bedraagt.

Vragen?

Heb je vragen over het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering? Stuur een e-mail naar: info@reisverzekering-direct.nl of bel ons, telefoon: 055 – 540 04 08 .

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.