Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Wat is NIET verzekerd op een reisverzekering?Allianz kortlopende reisverzekering

Allianz Global Assistance Alarmcentrale: wereldwijd professionele hulp.

Inclusief reisbagage dekking tot €4.000,-

Uitgebreide vergoeding van medische kosten.

Kinderen tot en met 4 jaar gratis meeverzekerd.

Gekozen tot beste reisverzekeraar.

Al voor €1,40 per dag in heel Europa goed verzekerd!

Zelfs de beste reisverzekering kent uitsluitingen, dat zijn omstandigheden die niet verzekerd zijn. Deze kan je lezen in de polisvoorwaarden van Allianz Global Assistance.

Het is belangrijk dat je niet alleen weet wat wél verzekerd is maar ook wat niet verzekerd is. Wist je bijvoorbeeld dat als je bij een schadeclaim onder invloed van alcohol bent, Allianz Global Assistance kan weigeren om uit te betalen?

Een reisverzekering zorgt voor zekerheid tijdens je reis of vakantie. Je bent verzekerd van hulp mocht het noodlot toeslaan. Dat is belangrijk want je wilt jouw vakantie niet laten verpesten door een schade of een andere gebeurtenis die veel geld en ongemak kost. Een reisverzekering en/of annuleringsverzekering kan daarbij helpen. Natuurlijk is niet alles op een reisverzekering verzekerd. In dit artikel geven wij een opsomming van de meest voorkomende uitsluitingen en regels waar jij je aan moet houden.

Reisverzekering: bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen

Een reisverzekering biedt dekking tegen de meest voorkomende onverwachte gebeurtenissen, zoals:

 • S.O.S.-kosten (dit zijn bijvoorbeeld extra reis- en/of verblijfkosten of kosten voor opsporing en redding).
 • Reisongevallen.
 • Medische kosten.
 • Diefstal, beschadiging of vermissing van reisbagage.

Een reisverzekering keert niet alleen geld uit maar zorgt ook voor concrete hulp bijvoorbeeld door medewerkers van de alarmcentrale of door artsen en deskundigen die voor Allianz Global Assistance werken.

Bij het afsluiten van een reisverzekering bij Allianz Global Assistance kan je zelf kiezen waarvoor je verzekerd wil zijn. Alleen de SOS-kosten kan je niet uitsluiten omdat dit het belangrijkste onderdeel van een reisverzekering is.

Wat verwacht de reisverzekeraar van jou?

Zoals bij elke verzekering zijn er regels. Het is nodig dat jij je daaraan houdt. Allianz Global Assistance verwacht van jou:

 • Zo snel mogelijk contact opneemt bij schade. Doe dit zeker als:
  • een verzekerde overlijdt, binnen 24 uur. Dit kan per telefoon of e-mail;
  • een verzekerde langer dan 24 uur in een ziekenhuis moet worden opgenomen (binnen 7 dagen na opname). Dit kan schriftelijk of per e-mail.
  • in alle andere gevallen binnen 28 dagen nadat je voor het eerst terug bent in Nederland. Heb je een geldige reden dat dit niet lukt, dan geldt een uiterste termijn van 180 dagen na terugkeer in Nederland.
 • Op voorstellen reageert. Hiervoor geldt een uiterste termijn van 180 dagen.
 • De juiste en noodzakelijke informatie geeft en je jezelf op de hoogte stelt van alle relevante belangrijke informatie.
 • De aanwijzingen van de alarmcentrale opvolgt.
 • Je aan de wet houdt.
 • Goed zorgt voor je spullen (bagage).
 • Al het mogelijke doet om de schade te beperken.
 • Datgene naar ons stuurt waarom gevraagd wordt.

Wat is nooit verzekerd op een reisverzekering?

Allianz Global Assistance biedt geen hulp en vergoedt geen schade, als die is ontstaan door onderstaande activiteiten:

 • Deelname aan strafbare feiten. Of doordat je veiligheidsvoorschriften hebt overtreden.
 • Opzet, grove schuld of nalatigheid.
 • Deelnemen aan misdaden, ruzies en vechtpartijen.
 • Overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen.
 • Gevaarlijke handelingen (waagstuk) en deelnemen aan expedities.
 • Molest of atoomkernreacties.

Je krijgt ook geen hulp of vergoeding, als je niet voldoende voorzichtig bent geweest:

 • Je moet redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen.
 • Opzettelijk onjuiste informatie hebt gegeven bij het afsluiten van de verzekering of bij schade. Hieronder valt ook dat je niet meewerkt met de afhandeling van de schade.
 • Belangrijke informatie of wijzigingen niet hebt doorgegeven.
 • Als je de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering al krijgt vergoed. Of vergoed zou krijgen, als je niet bij ons verzekerd was geweest.
 • De kosten redelijkerwijs kon verwachten. Bijvoorbeeld door bestaande ziekte of gebreken.

Wat is (ook) niet verzekerd bij Allianz Global Assistance?

Bij de volgende situaties ben je niet verzekerd (standaard reisverzekering):

 • Tijdens werkzaamheden die plaatsvinden buiten de territoriale zee (offshore-industrie of anders).
 • Voor overige werkzaamheden als hieraan andere gevaren zijn verbonden dan een zakenreis gewoonlijk met zich meebrengt. Tenzij de risicoklasse waartoe dit werk hoort op het polisblad staat.
 • Als  je vliegt met niet-erkende luchtvaartmaatschappijen.
 • Als je als bemanningslid deelneemt aan het vliegverkeer.
 • Als je deelneemt aan wedstrijden of voorbereidingen daarop.
 • Anders dan als passagier verblijft op een schip buiten de territoriale zee.
 • Als je deelneemt aan ballonvaarten of onderwatertochten per onderzeeër.
 • Bij het beoefenen van de volgende sporten: boksen, worstelen, karate  en andere gevechtssporten maar ook rugby.

Deelname aan bepaalde sportwedstrijden of bijzondere sporten kan je wel apart meeverzekeren. Lees hier meer over: bijzondere sporten en hier over: deelname aan sportwedstrijden.

Mededelingsplicht bij het afsluiten van een reis- of annuleringsverzekering

Een belangrijke regel bij het afsluiten van een reisverzekering is dat jij zelf uit eigen beweging de plicht hebt om alles te melden wat van belang kan zijn om een mogelijk risico te beoordelen. De Nederlandse wet omschrijft deze verplichting in artikel 7:928 lid 1 BW als volgt[1]: De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen.

Doe je dat niet dan kan je in de problemen komen.

Neem daarom altijd contact met ons op als je vragen hebt, maar bijvoorbeeld ook als je gevaarlijke activiteiten gaat ondernemen tijdens je reis/vakantie. Daarnaast is het van belang om contact met ons op te nemen als je gaat werken in het buitenland, aan (sport)wedstrijden deelneemt, kosten verwacht te maken omdat je niet gezond bent, enz.

Vragen?

Heb je een vraag over uitsluitingen op je reisverzekering of bijzondere risico’s? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400408 (09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een email naar: info@reisverzekering-direct.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Kies je reis- of annuleringsverzekering