Allianz Global Assistance

vragen? 055-5400408 'Direct een reis- en annuleringsverzekering!'

Wanneer een annuleringsverzekering afsluiten? En andere vragen over annuleringsverzekeringen van Allianz

Allianz Direct je reisverzekering

Allianz Direct je reisverzekering
Annuleringsverzekering

Ontvang direct de polis per e-mail, snel en goed geregeld!

Verzekerd bij annulering, reisonderbreking en vertraging.

Dekking bij ernstige ziekte, ongeval en overlijden.

Dekking reisgenoten en familie in 1e, 2e en 3e graad.

Samengestelde reizen mee te verzekeren.

Uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging en reisonderbreking. Vergoeding voor gemiste vakantiedagen (afbreken vakantie of ziekenhuisopname).

Allianz is meerdere keren gekozen tot beste reisverzekeraar

Tot wanneer kan je een annuleringsverzekering afsluiten? Deze en andere vaak gestelde vragen en antwoorden over een annuleringsverzekering van Allianz, lees je in dit artikel.

Bij Allianz Direct je polis van een annuleringsverzekering als je hier de verzekering afsluit!

Naast een reisverzekering kan je voor jouw reis ook een annuleringsverzekering afsluiten. Een annuleringsverzekering dekt de kosten die ontstaan als je een reeds geboekte reis of vakantie moet annuleren. Dit kan bijvoorbeeld omdat jij, je reisgenoot of een familielid ziek is geworden. Daarnaast zijn er nog vele andere onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet op reis kunt gaan. Om te voorkomen dat jij dan je geld kwijt bent, kan je een annuleringsverzekering afsluiten.

De voordelen van een Allianz annuleringsverzekering zijn o.a.:

✔ Kosten van annulering vergoed voor vertrek.

✔ Dekking bij overlijden 1e, 2e en 3e graad familie.

✔ Vergoeding bij vertraging langer dan 8 uur.

✔ Vergoeding bij ziekenhuisopname langer dan 8 uur.

✔ Noodzakelijke terugkeer? Volledige reissom terug dankzij dekking Dubbel-Zeker.

Wat is een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering is een verzekering die jou en eventueel je reisgenoten financiële dekking biedt waneer je een reis moet annuleren of als jouw reis onverwacht wordt onderbroken. Met een annuleringsverzekering ben je gedekt tegen deze en ook nog andere kosten. Een annuleringsverzekering biedt voornamelijk financiële zekerheid en is dus belangrijk als je een dure reis hebt geboekt. Lees verder om meer antwoorden te krijgen op de vraag: wat is een annuleringsverzekering?

Wanneer is een annuleringsverzekering nuttig?

Een annuleringsverzekering kan nuttig zijn als je een reis of vakantie ruim voor de vertrekdatum hebt geboekt. Het is namelijk nooit zeker of je de reis wel kunt maken, door bijvoorbeeld ziekte, ongeval, overlijden of andere onvoorziene omstandigheden. De verzekering kan ook van pas komen als jouw accommodatie niet beschikbaar is door bijvoorbeeld brand of stormschade. Een annuleringsverzekering is in veel situaties nuttig.

Welke soorten annuleringsverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten annuleringsverzekeringen, zoals een kortlopende annuleringsverzekering, doorlopende annuleringsverzekering, vliegticket annuleringsverzekering en een groepsannuleringsverzekering. Al deze annuleringsverzekeringen van Allianz bieden financiele zekerheid als jij een vakantie moet annuleren en geconfronteerd wordt met annuleringskosten.

Je kan voor een reis een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz afsluiten, maar ook als annuleringsdekking op de kortlopende reisverzekering. Ga je vaker per jaar op reis of op vakantie? Dan is het goed om een doorlopende annuleringsverzekering te overwegen. Je hebt ook de mogelijkheid om een annuleringsdekking op een doorlopende reisverzekering mee te verzekeren. Dan heb je alles op 1 polis.

Zoals je kan lezen zijn er verschillende soorten annuleringsverzekeringen. Heb je bijvoorbeeld alleen een vliegticket geboekt, dan kan je ervoor kiezen om een vliegticketannuleringsverzekering af te sluiten. Deze is voordeliger dan een normale kortlopende annuleringsverzekering maar kent ook een beperkte dekking.

Hoe werkt een annuleringsverzekering?

Als je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, moet je bij het annuleren van jouw reis of als je reis onverwacht wordt onderbroken, een claim indienen bij jouw verzekeraar. De verzekeraar zal dan beoordelen of jouw claim terecht is, onder de dekking valt en of je je in aanmerking komt voor vergoeding. Zo werkt een annuleringsverzekering dus.

De bijzonderheden van een annuleringsverzekering van Allianz zijn:

 • De verzekering is geldig voor zowel privéreizen als zakenreizen.
 • Geldig voor bestemmingen over de gehele wereld.
 • Maximale reisduur per reis is 180 dagen.

Hoe kan ik een annuleringsverzekering afsluiten?

Een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz kan je direct afsluiten op deze website. Eerst kies je dekking en bereken je de kosten van de annuleringsverzekering en daarna kan je de verzekering eenvoudig afsluiten. De polis van de Allianz annuleringsverzekering ontvang je direct per e-mail!

Wat kost een annuleringsverzekering?

Wat kost een annuleringsverzekering? Dat is vooral afhankelijk van de hoogte van de reissom. De premie voor een annuleringsverzekering is altijd een vast percentage van de reissom (de totaalprijs die jij voor je reis of vakantie hebt betaald). Daarnaast is de gekozen dekking ook van invloed op de hoogte van de percentage. Bij Allianz is dat 5,9% en je hebt dan tevens de beste en meest uitgebreide annuleringsvoorwaarden voorwaarden. Zo is familie in de 3e graad meeverzekerd en je huisdieren ook. Een annuleringsverzekering voor een geboekte reis van bijvoorbeeld € 1.000,- kost in dat geval € 59,- Dat is exclusief assurantiebelasting en poliskosten. Inclusief alle kosten, kom je uit op ongeveer € 72,- (er komt éénmalig € 4,50 poliskosten bij). Maak vrijblijvend een premieberekening, dan zie je precies wat de kosten voor een annuleringsverzekering zijn.

Kan ik een annuleringsverzekering afsluiten na het boeken van mijn reis?

Ja, je kunt een annuleringsverzekering afsluiten na het boeken van jouw reis, maar het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Dat moet binnen 7 dagen na het reserveren van je reis of vakantie. Je kan dus een annuleringsverzekering afsluiten na het boeken van je reis, als je maar niet te lang wacht daarmee.

Wat dekt een annuleringsverzekering?

Een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz biedt bescherming bij onverwachte situaties, zoals:

 • annulering van de reis/vakantie;
 • het af- en onderbreken van de reis/vakantie;
 • de niet gebruikte dagen tijden je vakantie door ziekenhuisopname;
 • vertreksvertraging.

Een annuleringsverzekering van Allianz dekt veel onzekere voorvallen, waarbij de annuleringsverzekering geheel of gedeeltelijk uitkeert. Wij noemen enkele voorbeelden van gebeurtenissen die onder de dekking van een annuleringsverzekering vallen:

Zorg

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde.
 • Zorgplicht voor een familielid in de 1e graad bij ongeval of plotselinge ziekte en niemand anders dan verzekerde kan deze zorg verlenen.
 • Operatie in verband met transplantatie van donororgaan.
 • Zwangerschap.
 • Als verzekerde om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis verplicht is.

Familie

 • Overlijden, levensgevaarlijke ziekte of levensgevaarlijk ongevalsletsel van familie in 1e, 2e of 3e graad.
 • Medisch noodzakelijke operatie van niet meereizend gezinslid van verzekerde. Behalve wanneer diegene op een wachtlijst stond.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van in het buitenland woonachtige familie of vrienden, waardoor het voorgenomen verblijf bij deze personen niet mogelijk is.

Werk/Studie

 • Onvrijwillige werkloosheid na dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Dienstbetrekking voor minimaal 20 uur per week voor minimaal 6 maanden of onbepaalde tijd. Datum indiensttreding moet binnen 90 dagen vóór vertrek liggen.
 • Verplicht herexamen ter afronding van meerjarige schoolopleiding en uitstel is niet mogelijk.

Eigendom

 • Beschadiging van eigendom van verzekerde (onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat zijn/haar aanwezigheid dringend is vereist.
 • Binnen 30 dagen voor vertrek uitvallen vervoermiddel waarmee de reis zou worden gemaakt.
 • Onverwacht huurwoning toegewezen krijgen met ingang huurperiode tijdens de reis of 30 dagen voor vertrek.

Reis

 • Schade aan verblijf en onbewoonbaar door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming.
 • Onverwacht niet verkrijgen van noodzakelijk visum.
 • Diefstal, verlies of vermissing van noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.
 • Vertraging openbaar vervoer op de heenreis (boot, bus, trein of vliegtuig) waarmee reis naar bestemming wordt gemaakt.

Overig

 • Echtscheiding of definitieve ontbinding van de samenlevingsovereenkomst.
 • Overlijden, levensgevaarlijke ziekte of levensgevaarlijk ongevalsletsel van huisdier (hond, kat, paard) van verzekerde.

Toelichting op familiebanden (1e, 2e en 3e graad)

Naast een dekking voor de verzekerde zelf, geldt de annuleringsverzekering ook wanneer er sprake is van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van directe familieleden van de 1e tot in de 3e graad:

 • Eerste graad familie: Partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg en/of stiefouders en -kinderen.
 • Tweede graad familie: Broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen.
 • Derde graad familie: Overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).

Toelichting niet gebuikte vakantiedagen door een ziekenhuisopname tijdens je vakantie

Kom je tijdens je vakantie in een ziekenhuis terecht? Dan is dat natuurlijk erg vervelend. Gelukkig kan je dan ook een beroep doen op de annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance. Je ontvangt in dat geval een vergoeding voor de gemiste vakantiedagen en eventueel voor je hele vakantie bij de ‘Dubbel-Zeker’ dekking.

Dus moet je tijdens je vakantie of reis langer dan 8 uur aaneengesloten in het ziekenhuis verblijven, dan ontvang je bij een Allianz annuleringsverzekering een verhoudingsgewijze vergoeding over het aantal niet gebruikte vakantiedagen. Dit op basis van het verzekerde bedrag en de voorgenomen reisduur. Heb je gekozen voor de ‘Dubbel-Zeker’ dekking dan ontvang je zelfs de volledige verzekerde reissom terug, indien je langer dan 72 uur aaneengesloten in het ziekenhuis moet verblijven.

Vergoeding bij het afbreken van je vakantie

Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen. Bij de ‘Annulering Dubbel-Zeker’ dekking krijg je de volledige verzekerde reissom terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen van de annuleringsdekking vind je in de verzekeringsvoorwaarden.

Vergoeding bij vertraagd vertrek

Heb je te maken met vertraging of annulering van je vlucht naar je vakantiebestemming? De annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance geeft een vergoeding bij vertraagd vertrek (alleen pakketreizen). Als bij een reis van langer dan 3 dagen vertraging optreedt bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de eerste reisbestemming, betaalt Allianz Global Assistance een verhoudingsgewijze vergoeding op basis van het verzekerde bedrag van je annuleringsverzekering. Hierbij gelden de volgende maxima:

 • 8 tot 20 uur vertraging: 1 dag vergoeding;
 • 20 tot 32 uur vertraging: 2 dagen vergoeding;
 • 32 uur vertraging of meer: 3 dagen vergoeding.

Vertrek vanaf een luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt gelijkgesteld met vertrek uit Nederland.

Wanneer is een annuleringsverzekering nuttig?
Wanneer is een annuleringsverzekering nuttig?

Wat dekt een annuleringsverzekering nog meer?

Wanneer je een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz afsluit, dan gelden automatisch de hierboven genoemde standaard verzekerde gebeurtenissen. Daarnaast kan je de verzekering uitbreiden met aanvullende annuleringsdekkingen. De toeslag voor deze uitbreidingen is 1% van de reissom. Er kan worden gekozen voor de volgende extra dekkingen:

Dekking samengestelde reis

Een samengestelde reis is een reis die bestaat uit los geboekte onderdelen, zoals: vlucht, hotel en/of huurauto. Wanneer je een annuleringsverzekering gaat afsluiten dan is de dekking ‘samengestelde reis’ mogelijk interessant voor jou, vooral wanneer je zelf een reis samenstelt. Je kan gebruik maken van de dekking ‘samengestelde reis’ wanneer een onderdeel van je reis onvoorzien uitvalt. Uitval kan veroorzaakt worden door natuurgeweld, zoals een, aardbeving, bosbrand, aswolk of tsunami. Maar ook door oproer en binnenlandse onlusten, een defect aan het geboekte vervoersmiddel of een plotselinge staking. Alleen bij Allianz Global Assistance kan naast het volledig annuleren van de reis, dan ook gekozen worden voor het voortzetten van de reis in aangepaste vorm. Wel zo handig voor reizigers die niet de hele vakantie willen annuleren wanneer slechts één onderdeel (bijvoorbeeld een hotelovernachting) uitvalt. Het onderdeel wat is uitgevallen wordt dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Dekking waarnemer of extra persoon

Je hebt bij Allianz de mogelijkheid voor een ‘dekking extra persoon’. Dat is iemand die niet onder de standaard voorwaarden van de annuleringsverzekering valt. Indien je dat wenst kan je een extra persoon meeverzekeren op de annuleringsverzekering. Dat kan bijvoorbeeld een goede vriend zijn, of een kennis zijn, maar ook iemand die jouw zieke moeder verzorgt. Komt die extra persoon te overlijden, of krijgt hij/zij een ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval? Dan kan jij jouw reis kosteloos annuleren.

Met een zaakwaarnemer wordt bedoeld, iemand die jouw zakelijke belangen behartigd. Stel je hebt een zaak samen met een compagnon. Indien jouw compagnon ziek wordt of niet kan werken kan dat voor jou een reden zijn om toch maar niet op vakantie te gaan of je reis af te breken. Maar het hoeft niet per se zakelijk te zijn. Het kan ook gaan om prive-situaties. Denk aan iemand die jou zaken behartigd door op je huis te passen of jouw huisdieren te verzorgen.

Als de zaakwaarnemer niet kan waarnemen door overlijden, ernstige ziekte of ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of tweede graad, dan worden de annuleringskosten vergoed. Heb je ook een reisverzekering bij Allianz Global Assistance afgesloten? Dan vergoeden zij ook de terugreiskosten naar Nederland als dit noodzakelijk is. Let op: dit is alleen het geval, als de zaakwaarnemer of extra persoon op het polisblad staat.

Overige dekkingen

Je kan een Allianz annuleringsverzekering nog verder uitbreiden, tegen een toeslagpremie, met specifieke dekkingen, zoals:

 • beroepsmilitairen risico (het risico als je wordt opgeroepen of uitgezonden);
 • marine risico (het risico als je wordt opgeroepen of uitgezonden);
 • sportblessure risico (dan mag je ook annuleren wanneer je een blessure hebt opgelopen);
 • sportblessure risico familieleden.

Wil je gebruik maken van deze optionele dekking of een toelichting, neem dan contact met ons op.

Hoe zit het mijn reisgenoot als ik moet annuleren?

Wellicht ga je met een vriend, vriendin, kennis, collega, familieleden of een groep op reis. Dan wil je natuurlijk ook dat jouw reisgenoten kunnen annuleren als jij niet op reis kan door een verzekerde gebeurtenis. Zeker als je met een groter gezelschap op reis gaat is het belangrijk om te weten of iedereen ten opzichte van elkaar is verzekerd als de reis onverhoopt wordt geannuleerd. Bij Allianz is dat geen probleem. Mocht een geboekte reis wegens een verzekerde gebeurtenis niet doorgaan, dan ben jij niet alleen gedekt, maar ook jouw reisgenoten. Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance zijn jouw reisgenoot of reisgenoten ook verzekerd indien:

 • de reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat;
 • de reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten;
 • de oorzaak van de annulering verzekerd is.

Let op: Deze dekking is per reis beperkt tot drie meereizende gezinnen of zes reisgenoten. Breek je de reis af? Dan is deze dekking beperkt tot één reisgenoot.

Wat is niet gedekt door een annuleringsverzekering?

Elke verzekering heeft beperkingen en uitsluitingen, dus is het belangrijk om de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden van de annuleringsverzekering zorgvuldig te lezen, voordat je deze afsluit. Dan weet je exact wat wel of niet gedekt is door de annuleringsverzekering. Een aantal situaties die zeker niet gedekt zijn door annuleringsverzekeringen, zijn onder andere:

 • faillissement van je reisorganisatie, deze kosten worden meestal vergoed door het SGR;
 • faillissement van de vervoerder zoals je luchtvaartmaatschappij;
 • het missen van je vliegtuig door oponthoud, zoals pech of files;
 • geen zin meer om op reis te gaan of geen geld meer hebben;
 • veranderde omstandigheden: bijvoorbeeld veel regen op je vakantiebestemming.

Denk er aan dat veel situaties gedekt zijn als je door omstandigheden niet op reis kunt gaan, maar natuurlijk niet alle gebeurtenissen.

Wanneer een annuleringsverzekering afsluiten?

Tot wanneer een annuleringsverzekering afsluiten? Dat moet binnen 7 dagen nadat je de reis, vakantie of vliegticket geboekt hebt. Wil je een Allianz annuleringsverzekering afsluiten voor jouw reis of vakantie, dan kan dat hier snel en eenvoudig. Het antwoord op de vraag: wanneer een annuleringsverzekering afsluiten? Is dus 7 dagen na het boeken van je reis.

Welke annuleringsverzekering dekt corona?

Wanneer je alleen, met een reisgenoot, partner, of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat iemand corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz Global Assistance onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Vrijwel alle annuleringsverzekeringen van Allianz dekken Corona, behalve de groepsannuleringsverzekering voor grote groepen.

Wat is het verschil tussen een kortlopende- of doorlopende annuleringsverzekering?

Het verschil tussen een kortlopende- of doorlopende annuleringsverzekering heeft te maken met de looptijd van de verzekering. Een kortlopende annuleringsverzekering sluit je voor 1 reis of vakantie af. Bij een doorlopende annuleringsverzekering ben je het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten. Ook als je last-minute een reis boekt. Je hoeft dit niet telkens door te geven aan Allianz. Alle geboekte reizen vallen automatisch onder de doorlopende annuleringsverzekering.

Wanneer is een doorlopende annuleringsverzekering goedkoper?

Een doorlopende annuleringsverzekering is al snel voordeliger dan een kortlopende annuleringsverzekering. Bijvoorbeeld als je met meerdere gezinsleden op vakantie gaat of vaker dan 1 keer per jaar. Vaak is een doorlopende annuleringsverzekering al voordeliger voor de volgende gezinssamenstelling en een totale reissom:

 • Een persoon met een reissom boven de € 1.000,- per jaar.
 • Een persoon met partner met een gezamenlijke reissom boven de € 1.750,- per jaar.
 • Een persoon met kinderen met een gezamenlijke reissom boven de € 1.750,- per jaar.
 • Een persoon met partner en kinderen met een gezamenlijke reissom boven de € 2.100,- per jaar.

Wat kost een doorlopende annuleringsverzekering?

De premie voor een doorlopende annuleringsverzekering is erg gunstig.

 • De premie voor een hoofdverzekerde bedraagt € 5,70 per maand.
 • De premie voor een hoofdverzekerde + partner bedraagt € 9,70 per maand.
 • De premie voor een hoofdverzekerde + kind(eren) bedraagt € 9,70 per maand.
 • De premie voor een hoofdverzekerde + partner + kind(eren) bedraagt € 11,50 per maand.

Wanneer je de doorlopende annuleringsverzekering combineert met doorlopende reisverzekering is dat nog goedkoper. Maak hieronder een premieberekening:

Wat is het verschil tussen een reisverzekering en een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering is bedoeld tegen financiële schade voor je op reis gaat of als je de reis moet afbreken. Een reisverzekering is bestemd voor schade tijdens het reizen, maar biedt ook concrete hulp door de alarmcentrale. Een reisverzekering kan je afsluiten wanneer je dat wilt. Zelfs nog vijf minuten voor je vertrekt. Een kortlopende annuleringsverzekering echter, moet direct bij de boeking of binnen 7 dagen na het boeken worden afgesloten. In ieder geval zijn beide verzekeringen bedoeld om jou te beschermen tegen eventuele financiële risico’s. De dekking van een reisverzekering gaat echter veel verder. Veel consumenten denken dat een annuleringsverzekering belangrijks is voor het geval er iets met je familie gebeurt in Nederland en men daarom snel terug moet vanaf het vakantieadres. Dat is een hardnekkig misverstand want dit is uitsluitend verzekerd op een reisverzekering.

Het verschil tussen een reisverzekering en een annuleringsverzekering is dus groot. Je kan er hier meer over lezen: https://www.reisverzekering-direct.nl/reisverzekeringen/annuleringsverzekering-verschil/

Wat is een reisverzekering met annuleringsdekking?

Je kunt een kortlopende- of doorlopende reisverzekering uitbreiden met een annuleringsdekking. Het voordeel daarvan is dat je dan alles op 1 polis hebt en dat scheelt poliskosten.

Andere veelgestelde vragen en antwoorden over annuleringsverzekeringen

Lees hieronder de vaak gestelde vragen en antwoorden over annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance?

Is een annuleringsverzekering wel noodzakelijk?

Een reis of vakantie boeken doe je soms wel een half jaar van te voren. Dat geldt ook voor het huren van een vakantiebungalow. Maar als het eenmaal zover is, kun je soms niet weg door een onvoorziene omstandigheid. Je moet de reis of de huur dan annuleren. De reisorganisatie of de verhuurder kan daarvoor kosten in rekening brengen. We noemen dat annuleringskosten. Die kosten moet je betalen ook al kun je er niets aan doen dat je niet op reis kan. De uiteindelijke annuleringskosten kunnen fors oplopen. Tegen dit risico kan een annuleringsverzekering uitkomst bieden. Je krijgt dan de annuleringskosten vergoed als je de vakantie afzegt. Het moet natuurlijk wel gaan om redenen die in de polisvoorwaarden genoemd staan.

Ben ik niet over verzekerd met een annuleringsverzekering?

Nee, de kosten voor het annuleren van een reis of vakantie kan je alleen verzekeren met een annuleringsverzekering. Dit is bijvoorbeeld niet gedekt op een andere verzekering.

Wat zijn voor een annuleringsverzekering onvoorziene gebeurtenissen?

Stel, je opa overlijdt kort voor je vakantie. Je breekt een pols net voor je zeilvakantie. Of je moet onverwachts een herexamen doen. En wat als jijzelf, je reisgenoot of een naast familielid ernstig ziek wordt waardoor je niet weg kunt? Ook een het beëindigen van een relatie kan een reden zijn om je vakantie te annuleren. Zelfs goed nieuws kan een reden zijn om niet op vakantie te gaan. Bijvoorbeeld omdat je een huurhuis toegewezen hebt gekregen, zwanger bent geworden of een baan hebt geaccepteerd na werkeloosheid. In dat soort situaties spreken we van een onvoorziene omstandigheid. Dit zijn meestal redenen om een beroep te doen op je annuleringsverzekering.

Wat dekt de Allianz annuleringsverzekering bij Corona besmetting?

Als je een vakantie gaat boeken, wil je ook dekking hebben voor het geval dat jij of je reisgenoot corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz Global Assistance onder de dekking van de annuleringsverzekering. Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?

Een kortlopende annuleringsverzekering sluit je eenmalig af, meestal voor 1 reis. Dat moet binnen 7 dagen na boeking van je reis, anders kan het helaas niet meer. Je verzekert de totale reissom van de geboekte vakantie. Dat bedrag of een gedeelte daarvan krijg je terug bij een gedekte gebeurtenis, waardoor je niet op reis kan.

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Ga je vaker op reis, dan is een doorlopende annuleringsverzekering meestal voordeliger en daarom een betere keuze, dan een eenmalige annuleringsverzekering. Je bent dan het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten. Ook als je last-minute boekt. En je betaalt maar een keer poliskosten.

Heeft een doorlopende annuleringsverzekering nog meer voordelen?

Met een doorlopende annuleringsverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. De kortlopende annuleringsverzekering moet altijd binnen zeven dagen na boeking van de reis worden afgesloten en dat wordt nog wel eens vergeten. Met een doorlopende annuleringsverzekering hoef je hier niet iedere keer aan te denken. Bovendien ben je ook verzekerd tegen de annuleringskosten als je bijvoorbeeld een weekendje weg gaat. Een doorlopende annuleringsverzekering is ook voordeliger bij een dure reis of als je vaker per jaar op reis gaat.

Is mijn vliegticket verzekerd met een annuleringsverzekering?

Jazeker. Vliegtickets en ook andere tickets (bus, trein, en boot) die onderdeel uitmaken van je reis, vallen onder de dekking van je kortlopende annuleringsverzekering.

Zijn huisdieren ook meeverzekerd op de annuleringsverzekering?

Ja, indien je huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt binnen 7 dagen voor aanvang van de reis, mag je jouw vakantie annuleren.

Wat is de dekking voor samengestelde reizen?

De extra dekking voor een samengestelde reis is bedoeld indien een onderdeel van de reis uitvalt. Voorbeelden hiervan zijn een natuurramp, (aswolk, bosbrand of overstroming) maar ook terrorisme. In dat geval heb je recht op vergoeding van kosten die gemaakt worden om de reis in aangepaste vorm voort te zetten of de resterende onderdelen van de reis te annuleren.

Wat als ik mijn vakantie eerder moet afbreken, worden die kosten ook vergoed?

Ja, het kan gebeuren dat je door onvoorziene omstandigheden je vakantie eerder moet afbreken, bijvoorbeeld omdat er een ernstige ziekte is bij iemand van het thuisfront. Ook dan biedt een annuleringsverzekering uitkomst. Je hebt namelijk de hele reis- of huursom betaald, maar je kunt geen aanspraak meer maken op het deel van de reissom voor de vakantiedagen die je mist. Voor die resterende dagen kun je een zogenoemde ‘afbrekingsvergoeding’ krijgen. Deze vergoeding is gedekt op een annuleringsverzekering. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om de totale reissom terug te krijgen als je voor de meest uitgebreide annuleringsverzekering kiest.

Biedt een annuleringsverzekering ook dekking bij een vertraging van mijn vlucht?

Heb je te maken met vertraging of annulering van je vlucht en heb je een pakketreis geboekt? Een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance geeft ook een vergoeding bij vertraagd vertrek of vertraagde aankomt op je reisbestemming. Dat geldt niet alleen bij vertraging van je vliegtuig, maar ook bij een vertraging per boot, bus, of trein.

Geldt de annuleringsverzekering ook voor een reisgenoot?

Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je ook voor annuleringskosten verzekerd, als jouw reisgenoot de reis moet annuleren en de reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat, jouw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten en de oorzaak van de annulering verzekerd is.

Valt familie in de derde graad ook onder de dekking?

Jazeker. Het is goed te weten dat bij annuleringsverzekering van Allianz ook de familie in de derde graad onder de dekking valt.

Wat is het verschil tussen Annulering Basis en Dubbel Zeker?

Annulering Basis: als je de reis vooraf moet annuleren, dan krijg je de annuleringskosten vergoed. Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen.
Annulering Dubbel-Zeker: naast alle voordelen van de dekking Annulering Basis, krijg je de volledige reissom – tot maximaal het verzekerde bedrag terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Hebben jullie ook een annuleringsverzekering voor een groepsreis?

Jazeker! Ga je met een groep op reis, dan kan je de Groepsannuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten, zodat jouw groepsreis ook verzekerd is tegen annuleringskosten. Met deze speciale annuleringsverzekering kan de reis voor de hele groep worden geannuleerd en krijg je de annuleringskosten vergoed.

Nog vragen?

Hen je nog vragen over de annuleringsverzekeringen van Allianz? Neem dan contact met ons op: 055-540 04 08 tijdens kantooruren op werkdagen of stuur een e-mail naar info@reisverzekering-direct.nl in Apeldoorn.

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.

Kies je reis- of annuleringsverzekering